Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Villkor för tillgänglighet och likvärdighet i utbildning - för döva elever och elever med hörselnedsättning

Kursens övergripande syfte är att du, utifrån olika teorier och praxis, ska få en fördjupad förståelse för levnadsvillkor för personer med dövhet eller hörselnedsättning.
Dövhet och hörselnedsättning behandlas utifrån såväl dövas och hörandes perspektiv, som utifrån medicinska och akustiska perspektiv samt i historiskt och nutida perspektiv.

 • Kursupplägg

  Under kursen lär du dig om dövhet och hörselnedsättning utifrån flera olika perspektiv. Du får insikt över olika styrdokumentens roll i utbildningen för personer med hörselnedsättning. Kursen ger en förståelse för betydelsen av bimodala tvåspråkighet.  Under kursen lär du dig om kartläggning, pedagogisk utredning och upprättande av åtgärdsprogram.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och fältstudieuppgifter samt gruppvisa och individuella arbeten. Under kursens används Athena, en webbaserad kommunikationsplattform och studiegrupperna träffas mellan campusträffarna för seminarier. Möjlighet ges att påverka kursens arbetsformer. En utvärdering sker i slutet av kursen.


  Examination
   

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Att följa det gemensamma kontraktet ni gör i studiegruppen och deltar vid de tillfällen som studiegruppen har kommit överens om är viktigt. Det innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om mellan campusträffarna. Vid gruppexaminationer gäller obligatorisk närvaro. Komplettering planeras i samråd med kursansvarig lärare.

  Examinationsformer
  Kursen examineras dels genom en muntligt alternativt teckenspråkigt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns senast 1 månad innan kursstart på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.


  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT2023 UQ533F: Länk till kursens schema i TimeEdit

  Obs! All undervisning i kurs UQ533F HT23 sker digitalt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

   

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
   OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.
   Hösttermin 2023
   Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 7-13 augusti.
  • Reservantagning
   Reservantagningen för höstterminen påbörjas under vecka 33.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Vanliga studentfrågor (FAQ)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen, studievägledare:

  E-post: studievagledare@specped.su.se
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida