Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund

  • 15 hp

Kursen utgår från två centrala teman – specialpedagogiken ur ett historiskt perspektiv och specialpedagogikens teoretiska grunder.

Under kursen behandlas bland annat den historiska utvecklingen av förståelsen för funktionshinder och den historiska bakgrunden till samtida policy inom både utbildnings- och funktionshinderområdet.

Du får också en inblick i vilka likheter och skillnader som finns i olika teoretiska utgångspunkter inom specialpedagogiken.

Specialpedagogisk kunskap är användbar i samtliga former av utbildning och i offentlig verksamhet som berör utbildning. Relevansen för specialpedagogik som vetenskapligt ämne är inte avgränsat till utbildningsområdet, en fördjupad förståelsen för hur lärande och utveckling kan skapas för alla människor är betydelsefull inom många olika typer av verksamheter. Ämneskompetens inom specialpedagogik är därför användbart i alla former av verksamhet som påverkar människor liv och vardag och omfattar många av välfärdssamhällets utmaningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen