Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och kvantitativ metod

Det finns ingen beskrivning på svenska.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar vetenskapsteori med fokus kvantitativa metoder inom det specialpedagogiska forskningsområden och på interventionsstudier. Kursen ger kunskaper i vetenskapsteori med fokus på experimentell empirisk forskning, grundläggande statistiska, metodologiska begrepp, forskningsdesigner och granskning av aktuella forskningsartiklar. Kursen belyser också forskningsetik inom ovannämnda områden.

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
  - redogöra för-, och reflektera över experimentella vetenskapsteoretiska perspektiv och olika kvantitativa metoder,
  - beskriva och relatera till grundläggande metodologiska begrepp,
  - utföra grundläggande statistiska beräkningar,
  - redogöra för aktuella metodologiska frågor och designer inom interventionsforskning,
  - kritiskt granska forskningsartiklar,
  - analysera och reflektera över etiska aspekter i relation till kvantitativ forskning.
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan ske delvis på campus och delvis nätbaserat på distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska. 

  Kursen genomförs i form av: 

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kursen 
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till kursens förväntade studieresultat.
  • Gruppövningar: behandlas bland annat utföring av grundläggande statistiska beräkningar, kritiskt granska forskningsartiklar samt reflektioner över etiska aspekter i relation till kvantitativ forskning.
  • En webbplattform som främst används för löpande kursinformation. Där läggs också dokument, filer och inspelade föreläsningar och föreläsningsmaterial ut
    

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro

  Aktiv närvaro är ett kurskrav i denna kurs.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT19 och är fortfarande giltig för HT21.

 • Mer information

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2021
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 9 augusti - 15 augusti 2021.

  Reservantagning

  Reservantagningen för höstterminen 2021 påbörjas under v.33.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

   Studentguide till Zoom

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Liselotte Fries, studievägledare.
  Telefon: 08-120 764 57