Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens första termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift för elever i grundskolans mellanår samt grundläggande språkbeskrivning.