Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Flerspråkighet i förskolan

Kursen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar med flerspråkiga förskolebarn, men även till förskolechefer och rektorer. Fokus ligger på förskolans viktiga roll för flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Förskolebarn som leker
Foto: Taras Yakovyn/Mostphotos

I kursens första del lyfter vi fram olika aspekter av den språkliga och kulturella mångfalden i dagens samhälle. Du får reflektera över din egen sociokulturella bakgrund och vad som sker i mötet mellan människor från olika kulturer. Vi fokuserar särskilt på flerspråkighet och andraspråksutveckling hos förskolebarn.

I den andra delkursen diskuterar vi flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling i relation till förskolans verksamhet. Vi uppmärksammar förskolans viktiga roll för utveckling av andra modersmål än svenska och du får lära dig att analysera flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.