Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Flerspråkighet i förskolan

Kursen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar med flerspråkiga förskolebarn, men även till förskolechefer och rektorer. Fokus ligger på förskolans viktiga roll för flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Förskolebarn som leker
Foto: Taras Yakovyn/Mostphotos

I kursens första del lyfter vi fram olika aspekter av den språkliga och kulturella mångfalden i dagens samhälle. Du får reflektera över din egen sociokulturella bakgrund och vad som sker i mötet mellan människor från olika kulturer. Vi fokuserar särskilt på flerspråkighet och andraspråksutveckling hos förskolebarn.

I den andra delkursen diskuterar vi flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling i relation till förskolans verksamhet. Vi uppmärksammar förskolans viktiga roll för utveckling av andra modersmål än svenska och du får lära dig att analysera flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på kvartsfart under två terminer, med campusträffar på kvällstid ungefär var tredje vecka.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen har två delkurser, som sträcker sig över varsin termin:

  1. Språklig och kulturell mångfald samt andraspråksutveckling, 7.5 hp
  2. Språk- och kunskapsutveckling i den flerspråkiga förskolan, 7.5 hp

  Delkurs 1 ges av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Delkurs 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik (som också är kursansvarig institution).

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Betygskriterier US167F gäller från HT 2013 - delkurs 1 (216 Kb)

  Betygskriterier US167F gäller från HT 2013 - delkurs 2 (217 Kb)

  Examinator

  Delkurs 1: Susan Sayehli

  Delkurs 2: Anders Philipsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anders Philipsson, anders.philipsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se