Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - ULV

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlar den här kursen aspekter på pedagogisk utveckling.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen omfattar två delkurser:

  Delkurs 1. Utvecklingsarbete, 2.5 hp
  Du får en överblick inom området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och utbildning.

  Delkurs 1 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

  Delkurs 2. Ämnesdidaktik, 5 hp
  Här studerar du pedagogisk utveckling ur ett fördjupat ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på professions- och undervisningsutveckling.

  Delkurs 2 ges av Institutionen för språkdidaktik (ISD).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och en individuell muntlig redovisning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  ULV-studenter på den här kursen samläser med studenterna på KPU-kursen Undervisning och utveckling (USU3AK).

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Nils Larsson, nils.larsson@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  ULV vid Stockholms universitet
  ulv@su.se