Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - ULV

 • 7,5 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kursen omfattar två delkurser. Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

  1. Utvecklingsarbete, 2.5 hp
   (ges av Institutionen för pedagogik och didaktik)
  2. Ämnesdidaktik, 5 hp
   (ges av Institutionen för språkdidaktik)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och en individuell muntlig redovisning.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tore Nilsson, tore.nilsson@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se