Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen Undervisning och utveckling utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning - humaniora och samhällsvetenskap (KPU).

Programsida med studiegång

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlar den här kursen aspekter på pedagogisk utveckling.