Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 • 7,5 hp

Kursen Undervisning och utveckling utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Studiegång KPU fr.o.m HT17

Kursen omfattar två delkurser. Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling.

Kursen ges nästa gång VT 2021.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Delkurs 1 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. Delkurs 2 ges av Institutionen för språkdidaktik (som också är kursansvarig institution).

  För mer information (såsom litteraturlista och schema) se respektive delkurssida:

  1. Utvecklingsarbete, 2.5 hp
  2. Ämnesdidaktik, 5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och en individuell muntlig redovisning.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Nils Larsson, nils.larsson@isd.su.se

  Utbildningsadministratör

  Camilla Gamrell, camilla.gamrell@isd.su.se

  Utbildningsadministration

  Studievägledning KPU

  studievagledning@hsd.su.se