Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar för att planera, motivera och genomföra undervisning i engelska för förskoleklass och årskurs 1-3, årskurs 1-4 i specialskolan, utifrån språkdidaktiska teorier och aktuella styrdokument, med tillämpning av språkutvecklande arbetssätt som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Kursen ges av Institutionen för ämnesdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.