Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – kandidatkurs

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Inom inriktningen finns till exempel möjlighet att studera litteracitet på ett andraspråk, flerspråkig litteracitet, lärande på ett andraspråk liksom aspekter av undervisning för flerspråkiga och andraspråksanvändare.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges både som distanskurs och campuskurs.

  Distanskurs

  Två fysiska träffar med undervisning i form av seminarier och handledning samt fyra handledningsträffar i grupp och individuellt.

  Läs mer om att studera på distans

  Campuskurs

  Seminarier och grupphandledningsträffar.

  Närvaro på ventileringsseminarier och handledningsträffar är obligatorisk.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftligt examensarbete,
  • ventilering av det skriftliga examensarbetet, samt
  • opposition på annan students examensarbete.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Betygskriterier USS313 (522 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-22 USS313 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)