Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – kandidatkurs

Detta är tredje kursen i Kurspaket SVA III med didaktisk inriktning. Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Du kan studera litteracitet på ett andraspråk, flerspråkig litteracitet, lärande på ett andraspråk liksom aspekter av undervisning för flerspråkiga och andraspråksanvändare.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare.

  • Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Om du vill läsa den här kursen - Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs - så ska du anmäla dig till Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning:

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning (USS300) 30 hp