Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning

Våra kurser i svenska som andraspråk vänder sig främst till dig som ska undervisa i ämnet. Kurspaket III med inriktning mot didaktik ger dig djupa kunskaper om litteracitet och undervisning i svenska som andraspråk. Det avslutas med ett längre självständigt arbete.

Kurssida USS300
När du läst alla våra tre kurspaket i svenska som andraspråk kan du undervisa inom sfi, i alla grundskolans årskurser, i gymnasieskolan samt inom grundläggande vuxenutbildning. Foto: Mostphotos

Vilka teoretiska och praktiska aspekter omfattar undervisning i svenska som andraspråk? Det tredje och avslutande kurspaketet på grundnivå ger dig både breda och djupa kunskaper om litteracitet och lärande på ett andraspråk. Här får du chans att själv ingående studera ett område inom didaktik som ska presenteras som en kandidatuppsats. Ämnet väljer du i samråd med din handledare.

Efter avslutat kurspaket har du tillägnat dig 90 hp i svenska som andraspråk med inriktning didaktik och kan undervisa inom svenska för invandrare (sfi), samt i alla grundskolans årskurser och grundläggande vuxenutbildning, liksom på gymnasienivå. Du kommer att ha kompetenser som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad i alla utbildningar i svenska som andraspråk.

I kurspaketet ingår tre kurser. På de länkade kurssidorna kan du läsa mer om varje kurs:

Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp (kurskod: CTS311)

Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp (kurskod: USS312)

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs, 15 hp (kurskod: USS313)

Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning startar varje termin och ges helt på distans.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Hösten 2023 sker undervisningen i form av obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i lärplattformen Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för kurspaket som startade vårterminen 2023:

  Schema VT 2023 Kurspaket III med didaktisk inriktning (start VT 2023)


  Schema för kurspaket som startade höstterminen 2022:

  Schema VT 2023 Kurspaket III med didaktisk inriktning, termin 2 (start HT 2022)

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)