Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning

Våra kurser i svenska som andraspråk vänder sig främst till dig som ska undervisa i ämnet. Kurspaket III med inriktning mot didaktik ger dig djupa kunskaper om litteracitet och undervisning i svenska som andraspråk. Det avslutas med ett längre självständigt arbete.

Kurssida USS300
När du läst alla våra tre kurspaket i svenska som andraspråk kan du undervisa inom sfi, i alla grundskolans årskurser, i gymnasieskolan samt inom grundläggande vuxenutbildning. Foto: Mostphotos

Vilka teoretiska och praktiska aspekter omfattar undervisning i svenska som andraspråk? Det tredje och avslutande kurspaketet på grundnivå ger dig både breda och djupa kunskaper om litteracitet och lärande på ett andraspråk. Här får du chans att själv ingående studera ett område inom didaktik som ska presenteras som en kandidatuppsats. Ämnet väljer du i samråd med din handledare.

Efter avslutat kurspaket har du tillägnat dig 90 hp i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Det ger dig som redan är legitimerad lärare ämnesbehörighet att undervisa i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning, grundskolans årskurs 7–9 samt i gymnasieskolan. Du kommer ha kompetenser som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad inom all form av utbildning inom svenska som andraspråk.

Läs mer om behörighet:

Så blir du behörig att undervisa i svenska som andraspråk

Kurspaket III med didaktisk inriktning startar varje termin och ges helt på distans.

I kurspaketet ingår tre kurser. På de länkade kurssidorna kan du läsa mer om varje kurs:

Teori och metod i andraspråksforskning (CTS311) 7,5 hp 

Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning (USS312) 7,5 hp 

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs (USS313) 15 hp 

  • Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.