Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sjätte termin för dig som ska bli gymnasielärare.

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, gymnasiet/vuxenutbildningen

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium och skolform.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU. Du får tillgång till VFU-portföljen när kursen startar.
Logga in i VFU-portföljen

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

För din VFU gäller följande:

Institutionen för språkdidaktiks VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU hösten 2020