Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik