Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik:

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:
Självständigt arbete

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, ventilering av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

  Betygskriterier USX52G gäller från VT 2021 (455 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Karin Sheikhi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare 4-6