Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik II för grundlärare årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

I kursen ingår att självständigt genomföra en språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom den teckenspråkiga tvåspråkiga undervisningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik