Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktik i yrkesutbildning

Motsvarar kursen: Didaktik för yrkeslärare – VAL (YP030U).

Kursen behandlar metodik, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärarens uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande. Inom detta ryms också ett tema om olika kunskapsformer.

Studenterna får möjlighet att praktiskt tillämpa egna valda undervisningsmetoder. Kursen behandlar även lärarens ledarskap såväl som grupper och grupprocesser. IKT som hjälpmedel för undervisning och lärande introduceras.