Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalitetsarbete i yrkesutbildning

I kursen behandlas olika praxisnära forskningsmetoder och vetenskapliga utgångspunkter av relevans för att bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete för en hållbar yrkesutbildning.