Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Studenter minglar bland grönska på Campus. Foto: Niklas Björling

  Nätverksträff för lärare i svenska för internationella studenter 20/9

  Vi träffas på Stockholms universitet för ett heldagsseminarium om svenska som främmande språk för internationella studenter. Detta är också starten på ett fortsatt samarbete mellan lärosäten i både Sverige och utomlands, där det finns kurser i svenska för internationella studenter. Du behöver anmäla dig till träffen.

  Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

  Profilseminarium: Makt, demokrati & välfärd. Gunilla Almström Persson deltar 24/9

  Tema Makt, demokrati & välfärd med undertemat Berättelsens funktion i det demokratiska samtalet och hur särskilt utsattas rättigheter i välfärdsstaten politiseras. Medverkar gör bl.a Gunilla Almström Persson, från vår institution. Du behöver anmäla dig om du vill delta i seminariet

  Kajsa Öberg Lindsten. Foto: Vladimir Grigoriev

  Gästföreläsning. Kajsa Öberg Lindsten: Att översätta Svetlana Aleksievitj. 26/9

  Hedersdoktor Kajsa Öberg Lindsten, översättare och litteraturkritiker. Bland dem som Kajsa Öberg Lindsten har översatt från ryska finns nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och litteraturforskaren Michail Bachtin, vars verk bland annat har påverkat dagens översättningsvetenskap.

  Staty av S:t Hieronymus klädd i tåga, som håller i bok o penna. Foto: Vasilii Mykhailov, MostPhotos

  Välkommen att fira Hieronymusdagen med oss! 28/9

  Snart är det Internationella översättardagen – S:t Hieronymus är översättarnas skyddshelgon. Vi firar med mingel, fika och presentation av nya boken Sveriges språkflora samt föredrag av hedersdoktor Kajsa Öberg Lindsten om att översätta Andrej Platonov. Du behöver anmäla dig för att deltaga.

  Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

  Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot psykolingvistiska/språkstrukturella/neurokognitiva aspekter. Den idealiska kandidaten har forskningsintressen som går i linje med de forskningsområden och metoder som representerar Centrets expertis (inom psyko-/neurolingvistiska perspektiv på andraspråksinlärning och två-/flerspråkighet).

  Landgränser för Kroatien/Bosnien o Hercegovina/Serbien/Montenegro/Kosovo. Foto: Peter Hermes Furian

  I dag frodas en språkpurism i Balkanländerna

  I Balkanländerna frodas idag en språkpurism, där länderna försöker fjärma sig från sina grannar. Dialekter motarbetas och alla ord ska uttalas enligt en slavisk norm. Det är elitistiskt att tala om för folk hur de ska prata, säger Milena Podolšak, forskare vid Stockholms universitet.

  Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos

  Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

  Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.

  Läkare och två patienter samtalar. Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

  Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare

  I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.