Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 Manlig student sitter i en fåtölj i halvprofil och småler mot kameran. Foto: Niklas Björling

Registrering och reservupprop VT21

Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). När du har blivit antagen till en utbildning hos oss, kommer du att få mejl från någon av våra studievägledare eller kursadministratörer. I mejlet får du information om det du behöver veta inför kursstarten, t.ex. om registrering. Oftast mejlar vi dig efter den första antagningen, och efter den andra antagningen om du är nyantagen då.

VT21 / Spring21

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2021. FAQ

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under vårterminen 2021 mestadels online. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus under första halvan av våren. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

Omslag avhandling. Blå olivkvist på vit botten.

Disputation i nordiska språk 12/2: Teacher Identity as Discourse

Johan Christensson försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: Teacher Identity as Discourse. A Case Study of Students in Swedish Teacher Education. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

Södra huset Foto: Staffan Westerlund

Lediga jobb

Linus Salö

Linus Salö utnämnd till docent i tvåspråkighet

Linus Salö är docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hans forskningsområden är sociolingvistik, två- och flerspråkighetsforskning, universitets- och vetenskapsstudier och utbildnings- och kultursociologi.

Hunnestadsmonumentet

Hunnestadsmonumentet och den återfunna bildstenen

I december 2020 hittades en runsten utanför Ystad, som varit försvunnen i över 300 år. Stenen tillhör det så kallade Hunnestadsmonumentet, som bestod av åtta stenar från 900-talet: två runstenar, tre bildstenar och tre vanliga stenar. Se projektet Runic Stories video som berättar om stenarna.

Emanuel Bylund. Foto: privat

Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. RJ Sabbatical till Emanuel Bylund

Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.

Flaggor Norden

NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

Studenter som går under skylt med text Välkommen på Öppet hus i Södra huset

Digitalt Öppet hus 31/3

Stockholms universitet kommer att hålla ett digitalt Öppet hus 10 mars 2020. Du kommer att kunna kunna lyssna live till korta presentationer och ställa dina frågor till studievägledare, lärare och studenter via chatt. Vår institutions studievägledare kommer att vara tillgängliga via mejl och telefon.

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång