Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

Rädda Barnen i en förändrad tid. Flexit-medel till Anna Vogel och Rädda Barnen (2020–2022)

Anna Vogel har i samarbete med Rädda Barnen fått Flexit-medel från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för projektet "Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet." Syftet är att stödja organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.

Johan Brandtler. Foto: Privat

Johan Brandtler utnämnd till docent i nordiska språk

Johan Brandtler är docent i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar om och arbetar med svensk grammatik, men undervisar också i svenskt uttal och svensk fonologi.

Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

Elisabet Tiselius utnämnd till docent i översättningsvetenskap

Elisabet Tiselius är docent i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, och universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet. Elisabet Tiselius forskar om kognitiva processer i tolkning och översättning, samt utveckling av kompetens och expertkunnande hos tolkar och översättare som en del av dessa processer.

Ledigt jobb: Adjungerad tolklärare med fokus på konferenstolkning och tolkning i offentlig sektor

I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt. Framförallt inom områdena yrkesetik och professionskunskap, anteckningsteknik, konsekutivtolkning, visktolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning, som till exempel teoretiska perspektiv med fokus på tolkteori. Kursansvar ingår också. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

katu gata

Spår av svenska i finskan (del 2)

Att det finska ordet appelsiini kommer från apelsin är inte svårt att se, men att tuoli har sitt ursprung i svenskans stol är inte självklart. Och vad är ursprunget till urgamla lån som rengas, viisas och lammas? Martin Persson, doktorand i nordiska språk, skriver i Språkbruk om svenska lånord i finskan.

Pratbubblor och Norges flagga Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Besøk til norskundervisninga ht -19

Denne høsten vil norskundervisninga på Stockholms Universitet få besøk av Snorre Karkkonen Svensson og Else Berit Molde som begge vil delta i nettundervisninga på Norska Baskurs 1. Dette er andre gang de to møter studenter ved Stockholms universitet som vil lære norsk.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

STINT-projekt: Transnational Professionals in Higher Education and in Research (Stockholm–Melbourne)

Universitetslektor Gunlög Sundberg har fått medel för utbyte med The University of Melbourne om transnationella akademiker inom kompletterande högre utbildning i Australien och Sverige (2019–2020). Projektet har namnet Transnational Professionals in Higher Education and in Research: sharing the Australian and Swedish experience of language assessment of an internationalized work force of regulated professions.

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad

Online-lexikonet The Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett flerspråkigt referensverk skapat för att göra medeltida lagar mer tillgängliga för en engelsktalande publik. Det är avsett att fungera som ett generellt lexikon över medeltida nordisk juridisk terminologi som användes före de nationella lagarna.

Omslag Sveriges språkflora. Mörkgrön bakgrund, olika språkliga tecken i starka färger

Vad vet du om Sveriges rika språkflora?

Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen? Morena Azbel Schmidt och Sofia Malmgård. är författarna till boken "Sveriges språkflora: Handbok för ett flerspråkigt samhälle".