Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Trevlig Kristi himmelsfärdsdag!

  Torsdag 30 maj är institutionen stängd p.g.a. helgdag. Det innebär att studentexpeditionerna och studievägledarnas telefon- och besökstider är inställda.

  Lediga jobb: Adjunkter i teckenspråkstolkning (2) (deltid). Sök senast 27/5

  Vi söker två adjunkter i teckenspråkstolkning på deltid (65 %) till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination på färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning på andra kurser inom programmet, exempelvis i yrkesetik, praktik och dubbelbemanning tillsammans med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk.

  Lediga jobb: Adjunkter (5 st) i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 4/6

  Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk/svenska för nyanlända akademiker. Undervisning ges på kurser för internationella studenter, i särskilda kurser för anställda lärare, doktorander och forskare, i förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier samt i kurser i akademisk svenska och yrkessvenska för utländska akademiker.

  Sofia Pereswetoff-Morath

  Sofia Pereswetoff-Morath får Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare 2019

  Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Sofia Pereswetoff-Morath är en av två som får stipendiet. Hon är språkvetare och universitetslektor hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet .

  Anna Vogel. Foto: Björn Lennestig

  Viktigt att utvärdera rekommendationer om laddade ord

  Språkliga rekommendationer utvärderas sällan. Det visar en ny undersökning av Anna Vogel, som har inventerat hur språkpolicyarbete mot diskriminerande språkbruk följs upp. Eftersom språkpolicyarbete kostar tid, pengar och energi måste fler utvärderingar göras.

  SPanska flaggan omgiven av pratbubblor. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

  Är du från Madrid? Vill du delta i en språkvetenskaplig studie?

  Vi söker dig som har spanska som förstaspråk och talar mycket bra svenska – så bra att man kan tro att svenska är ditt förstaspråk. Du är uppvuxen i Madrid eller i en stad där man talar på liknande sätt, t.ex. Salamanca. Du har bott i Stockholm eller i en stad i närheten under hela eller större delen av din tid i Sverige.