Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Omslag avhandling grön olivkvist

  Disputation 28/2. Elin Svahn: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden

  Elin Svahn försvarar sin doktorsavhandling i översättningsvetenskap: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. Disputationen hålls på engelska, är öppen för allmänheten och det är fri entré. Av hänsyn till deltagare med astma ombeds alla att undvika parfym och after shave vid disputationen.

  Kaffekopp med kaffe och mjök som skvätter plumsar. Foto: Elin Wennemyr. MostPhotos

  Frukostträff: Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare 11/3

  Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare". Du behöver anmäla dig till evenemanget.

  Pedagogiska priset. Illustration: Sara-Mara

  Nominera till Årets lärare 2020 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

  Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

  Flagga/Banner Mozambique

  VR-projekt "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" får 4 milj. kr

  Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

  Nya ord i språket – språkaktivistiska trakasserier eller effektiva verktyg?

  Å ena sidan ”trakasserier från språkaktivister”, å andra sidan ”språklig förändring med ideologiska förtecken”. Å ena sidan språkforskaren Lars Melin, som anser att förbud mot vissa ord i praktiken inte löser olösliga problem, å andra sidan åtta språkforskare som forskar om inkludering, exkludering och diskriminering och anser att språket är ett effektivt verktyg för att förändra normer i samhället.