Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Två fåtöljer och litet bord och en fåtölj till på orientalsik matta i rosa sken, med svart bakgrund.

Elisabeth Geiger Poignant försvarar sin doktorsavhandling

Elisabeth Geiger Poignant försvarar sin doktorsavhandling i tolkning nom ämnet översättningsvetenskap: Tolkade publika författarsamtal – Berättande och triadisk interaktion över språkgränser. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin

Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal

Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.

Theres Bellander. Foto: Pia Nordin

Theres Bellander utnämnd till docent i nordiska språk

Theres Bellander är nyutnämnd docent i nordiska språk och är universitetslektor och ämnesstudierektor för lärarutbildningarna i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Datorskräm med många uppkopplade personer. Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

Fem tips för distansmöten: Förbered noga och ha en plan B

Mycket tid kan gå åt när man ska starta ett distansmöte. Man får inte kontakt med alla, man börjar diskutera alternativa mötesformer och ordföranden blir splittrad när hen måste hantera teknik samtidigt som mötets tema.

Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

Vi har gått över till distansundervisning och institutionen är låst

Stockholms universitet har sedan den 18 mars 2020 övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång