Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser

  Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet

  I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.

  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2

  Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.

  Feskur Fiskur (färöiska)

  Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3

  Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.

  Illustration av hjärnan med kugghjul i

  Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 6/3

  Postdoktorn ska inom ett befintligt externfinansierat projekt bedriva forskning om det deklarativa minnets kompensatoriska roll i tidiga och sena andraspråksinlärares grammatiska processning av svenska. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Adjunkt i teckenspråkstolkning. Sök senast 8/3

  Vi söker en adjunkt i teckenspråkstolkning till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning vid andra kurser inom programmet, exempelvis inom yrkesetik, praktik och dubbelbemanning med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är pedagogisk samordning samt termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

  Studenter som använder teckenspråk

  Lediga jobb: Två adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen. Sök senast 15/3

  I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt, framförallt inom områdena anteckningsteknik, konsekutivtolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning kan bli aktuell. Kursansvar kan också komma att ingå. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som konferenstolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö 14/3

  Välkomna till ett seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Seminariet vänder sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola. Du behöver anmäla dig till seminariet senast den 7 mars.

  Pedagogiska priset.

  Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

  Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.

  The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

  Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.