Anna Wallgren. Foto: Olof Pettersson
Anna Wallgren. Foto: Olof Pettersson
 

Vad studerade du hos oss på Institutionen för nordiska språk?

– Först läste jag kurser som ingick i Lärarprogrammet med inriktning språk och språkutveckling. Efter lärarexamen började jag studera svenska språket och har läst kurserna Svenska I, Svenska II och Svenska, kandidatkurs.

Varför valde du just denna utbildning?

– Mitt intresse för svenska språket som universitetsämne blev allt större under lärarutbildningen. Då läste jag ämnesdidaktiska kurser, med fokus på barns språkutveckling och den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

– Samtidigt som kurserna var både omfattande och fördjupande, märkte jag att de bara innehöll toppen av ett isberg. Jag ville fördjupa mig i ämnet och lära mig mer, i synnerhet om skrivande och skrivutveckling.

Vad är ditt främsta minne från studietiden?

– Främsta minne är svårt att svara på, eftersom jag nyligen avslutade mina studier som heltidsstudent vid institutionen. Svårt och kul, kanske? I betydelsen lagom svårt och utmanande och därför väldigt roligt.

– Gemenskapen med andra studenter och delad upptäckarglädje är det jag minns mest från kurserna inom lärarutbildningen. Då hade jag turen att hamna i en lysande studiegrupp, som jag fortfarande håller kontakt med.

Hur har utbildningen bidragit till din utveckling?

– Språkstudierna har innehållit en hel del färdighetsträning och jag har utvecklat min förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna i olika sammanhang. Likaså att jag utvecklat ett språk för att beskriva språk.

– Språkstudier och färdighetsträning av olika slag (läsa, skriva, tala och lyssna) är något som de flesta har nytta av. Du kan studera språk som första kurs på universitet, som en hobby på en kvällskurs eller som fortbildning. Språkstudier är både kul och användbart!

Vad har du gjort efter examen?

– Direkt efter lärarexamen fortsatte jag att studera på heltid.

Vad gör du idag?

– Jag arbetar inom Stockholms universitets studentkår.

Vilka färdigheter har du mest nytta av i ditt arbete?

– Jag har varit timanställd på universitet, dels som stödmentor för studenter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dels som studentambassadör. På fritiden har jag olika företroendeuppdrag och har ägnat mig åt styrelsearbete.

– Alla uppdragen förutsätter en god språklig förmåga, samtidigt som jag utvecklar min förmåga att tala om texter, att skriva olika texter, att hålla muntliga presentationer m.m.

– De kurser jag läst vid institutionen har varit användbara även utanför den akademiska världen. Jag har lättare att uttrycka mig och kan göra medvetna val när jag ska formulera mig i olika sammanhang, vilket kan gälla allt ifrån ett telefonsamtal till Skatteverket, att skriva CV eller att hålla tal på fester.

Vilken relation har du till institutionen och Stockholms universitet idag?

– Jag har som sagt nyligen avslutat heltidsstudier och har varit aktiv i institutionens studentråd NÄR, som vice ordförande. Genom studentrådet hade jag några olika uppdrag som studentrepresentant i beslutande organ, t.ex. institutionsstyrelsen (för Inst. för nordiska språk) och Humanistiska fakultetsrådet (där studenter och doktorander från Humanistiska fakulteten samlas).