Anna Windirsch. Foto: Johan Asplund
Anna Windirsch. Foto: Johan Asplund
 

Varför valde du just denna utbildning?

– Jag valde det som en del i min fortbildning för att bli behörig svensklärare på högstadiet.

 

Vad är ditt främsta minne från studietiden?

– Många intressanta och spännande tal och en kurs med många engagerade studenter samt en inspirerande lärare.

 

Hur har utbildningen bidragit till din utveckling?

– Att kunna hålla tal både vid högtider och för att övertyga om något, har man alltid nytta av. Störst användning har jag dock av kursen i min dagliga kontakt med elever, både när jag själv talar och när jag utvecklar deras förmåga, vilja och lust att tala inför andra människor.

 

Vad har du gjort efter examen?

– Medan jag studerade arbetade jag som lärare och det har jag även fortsatt med efter kursen i retorik.

 

Vad gör du idag?

– Jag arbetar idag som lärare på högstadiet.

 

Vilka färdigheter har du mest nytta av i ditt arbete?

– Kunskapen om hur man bygger upp ett tal och hur man kan använda sig av muntlig framställning i olika sammanhang.

 

Vilken relation har du till institutionen och Stockholms universitet idag?

– Jag studerar inte vid Stockholms universitet i dagsläget men kan absolut tänka mig att göra det igen.