Joar Gutestam
Joar Guterstam. Foto: Privat
 

Varför valde du just denna utbildning?

– Jag valde att studera praktisk retorik för att jag ville bli en bättre talare. I synnerhet ville jag bli vassare på att föreläsa och presentera forskning i olika sammanhang.


Vad är ditt främsta minne från studietiden?

– Troligen slutexaminationen, där man skulle hålla tal inför en hel hörsal. Uppgiften lät närmast skräckinjagande när man började kursen, men mot slutet av terminen var man redo!


Hur har utbildningen bidragit till din utveckling?

– Den har haft stor betydelse – från att ha upplevt muntliga presentationer som något svårt och ganska stressande är det nu en av mina styrkor.

– Jag vill gärna passa på att tacka min lärare, som verkligen lockade fram det bästa ur oss studenter. Retorikstudierna var krävande men givande. Det är en erfarenhet som betytt mycket för mig.


Vad har du gjort efter examen?

– Fortsatt mitt tidigare arbete, men föreläser mer än tidigare.


Vad gör du idag?

– Arbetar som läkare parallellt med forskarstudier i medicin.


Vilka färdigheter har du mest nytta av i ditt arbete?

– Förmågan att planera och genomföra muntliga framställningar på ett sätt som fungerar för mig, vilket är användbart på flera sätt i mitt arbete.