Om SVAN-nätverket

SVAN-nätverket startades år 2018 och syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte lärosäten emellan om kurser i svenska som ges för internationella anställda.

Vid SVAN-nätverkets första träff som genomfördes vid Stockholms universitet i juni 2019 deltog representanter från Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Vill du bli medlem i nätverket?

Vill du bli medlem i nätverket? Kontakta nätverkets samordnare via e-post. Ange ”Ny medlem SVAN-nätverket” i ärenderaden.   

SVAN-nätverkets samordnare:

Eva Nobel
eva.nobel@su.se

Vendela Blomström
vendela.blomstrom@su.se

Information om kommande nätverksträffar

För med information kontakta SVAN-nätverkets samordnare.