Om UBSAM | Vill du bli medlem i nätverket? | Kontaktpersoner | Nätverksträffar

Om UBSAM

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte gällande undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö och vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

UBSAM-nätverket startades hösten 2015 under ett planeringsbesök vid Helsingfors universitet av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) i samarbete med Johanna Manner-Kivipuro och Kirsi Wallinheimo (Språkcentrum, Helsingfors universitet).

Upp

Vill du bli medlem i nätverket?

Vill du bli medlem i nätverket? Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna. Ange ”Ny medlem UBSAM” i ärenderaden.

Upp

Kontaktpersoner

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Felicia Blomström

Upp

 

 

 

 

Nätverksträffar

28 april 2021:
Tema undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Maria Rydell och Annika Johansson zoomar och visar powerpointar. Foto: Vendela Blomström
Maria Rydell: Testsitutationen som språkbrukssituation. Annika Johansson: Digital examination i språkfärdighet. En utmaning och en möjlighet. Foto: Vendela Blomström

Inbjudan UBSAM-nätverket 28 april 2021 (152 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

10 april 2019:
Tema undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Mårten Michanek, Christophe Premat, Gustav Wallentin Staaf, Sofia Engman. Foto: Vendela Blomström
Mårten Michanek, Christophe Premat, Gustav Wallentin Staaf, Sofia Engman. Foto: Vendela Blomström
 

Stockholms universitet

Inbjudan UBSAM-nätverket 10 april 2019 (546 Kb)

Presentationer

  • Möjligheter och begränsningar med olika provformat i standardiserade språktest.
    Sofia Engman, Gustav Wallentin Staaf, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  • Hur hittar man en balans mellan språkfärdighet, litteraturvetenskap och kulturvetenskap?
    Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Att tänka och skriva akademiskt: exemplet grammatiska metaforer.
    Mårten Michanek, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

14 mars 2018:
Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Christine Ericsdotter Nordgren, Hans Färnlöf, Maria. Eklund Heinonen Foto: Jeanna Wennerberg
Christine Ericsdotter Nordgren, Hans Färnlöf, Maria. Eklund Heinonen Foto: Jeanna Wennerberg

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Stockholms universitet.

Tema: Kurskrav och examinationsformer, faktiska och fantastiska verkligheter inom språkutbildning samt seminariet i ett metaperspektiv.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 14 mars 2018 (version 2) (707 Kb)

 

 

 

29 mars 2017:
Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

UBSAM föreläsare 29 mars 2017 Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg vid seminariet den 29 mars 2017.
Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg, Stockholms universitet 2017. Foto: Vendela Blomström

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Stockholms universitet.

Teman: Fonetikundervisning med omvänt klassrum (flipped classroom), ordförrådsutveckling samt tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 29 mars 2017 (476 Kb)

 

 

13 april 2016:
Seminarium/workshop om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet vid Stockholms universitet

Kirsi Wallinheimo och Johanna Manner-Kivipuro. Foto: Vendela Blomström
Kirsi Wallinheimo och Johanna Manner-Kivipuro från Helsingfors universitet, Stockholms universitet 2016. Foto: Vendela Blomström

Teman: Bedömning av avancerad muntlig färdighet samt formativ och summativ bedömning i språkundervisning. Stockholms universitet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 13 april 2016 (382 Kb)

 

 

 

 

 

 

20 november 2015:
Erasmus+ planeringsbesök vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet 2015. Foto: Vendela Blomström
Helsingfors universitet 2015. Foto: Vendela Blomström

Rapport om planeringsmöte UBSAM-nätverket 20 nov. 2015 (372 Kb)

Upp