Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska
Foto: Intensivsvenska
 

Inom Intensivsvenska har man utarbetat en grundmodell, som ger förutsättningar för

•    en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet
•    ökad måluppfyllelse och
•    bättre genomströmning.

Modellens giltighet och användbarhet har testats genom implementering och utprövning i tre olika faser (tre hela läsår). Över 100 lärare och 900 elever i 50 klasser har varit involverade i implementering och fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete.

Rapporter och material finns fritt tillgängligt på intensivsvenska.se.

Ämnesplaneringar och särskilda satsningar som ordförråd och studiemedvetenhet

Stommen i Intensivsvenskamodellen är ämnesplaneringarna, som är struktureringar och konkretiseringar av kursplanernas (Lgr 11) övergripande mål, centrala innehåll och kunskapskrav.

Utöver ämnesplaneringarna har projektet arbetat med ett antal särskilda satsningar. Två av dessa – ordförråd och studiemedvetenhet – är ämnesöverskridande, vilket innebär att lärare i alla ämnen involveras. Satsningarna bidrar till naturliga och produktiva samarbeten både inom och mellan ämnen.

De andra särskilda satsningarna är knutna till ämnet svenska som andraspråk och rör grammatik, uttal och litterarisering, och skönlitteratur och läsning.

Rapporter och resurser

Konferenser, föredrag och seminarier

Projektmedarbetare deltar i kontinuerligt i konferenser och symposier med föredrag, workshoppar eller seminarier i en rad olika sammanhang och för skilda målgrupper.

Utåtriktad verksamhet

Kontakt projektledning

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. Foto Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin
Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. (Foto: Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin)

info@intensivsvenska.se