Materialet för Steg 2 Litteracitet utvecklades och provades ut under 2014–2015 och har använts i skolor sedan januari 2016. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk ofta med hjälp av tolkning. Skriftliga uppgifter är översatta till elevens språk.

Utöver uppdraget att utveckla Steg 2 Litteracitet har institutionen också haft i uppdrag att samordna och kvalitetssäkra översättningen av textuppgifterna i materialet samt skriva en handledning för tolkning i kartläggningssamtal. Dessa uppdrag har genomförts av Tolk- och översättarinstitutet.

Tolk- och översättarinstitutet har även samordnat och kvalitetssäkrat översättningen av andra delar av Skolverkets kartläggningsmaterial. Det översatta materialet finns för närvarande i 27 versioner och översättning till ytterligare 10 språk pågår.

Projektledare

Judith Chrystal, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Projektdeltagare

Konstruktion av kartläggningsmaterial för Steg 2 Litteracitet 2014–2015: Vendela Blomström, Brigitte Harms, Annika Spolin, Gustav Wallentin samt Ulla Damber (Umeå universitet) och Maria Eklund Heinonen (Uppsala universitet).

Samordning och kvalitetssäkring av översättningar 2014–2018: Morena Azbel Schmidt, Tolk- och översättarinstitutet.

Information om tolkning 2014–2015: Cecilia Wadensjö, Tolk- och översättarinstitutet.

Pusselbild Skolverket, med deras tillstånd.
Pusselbild Skolverket, med deras tillstånd. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper