Samverkan

Blomsterrabatt i Stora Skuggan

Växter i samspel i Stora Skuggan. Foto: Pia Nordin
 

Samverkan

Samarbeta med Institutionen för svenska och flerspråkighet – ett samarbete kan ske på många sätt. Vi behöver er och vi tror att ni behöver oss!

Megafon med ett coronavirus i tratten. Foto: Lumination/MostPhotos

Kommunikation på liv och död i pandemins tid

Är det verkligen möjligt att utforma information så att människor ändrar sitt beteende för att hålla sig själva och andra friska? Är det viktigast att få ut information snabbt eller att den anpassas till många olika språk och funktionshinder? Workshop med centrala myndigheter ska leda till nya forskningsprojekt.

Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.

Exempel och inspiration kring samverkan

Hur går det att samverka inom humanvetenskap och vilka exempel finns? Det var frågor som belystes vid en halvdag om samverkan 2017.

Samverkan inom tolkning och översättning

Samverkan inom tvåspråkighet

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Administrationen på plan 5–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube