Prof. Kristina Svartholm föreläser och tolk Christina Edenås tolkar mellan svenska och teckenspråk. Oktober 2003. Foto: Pia Nordin
Prof. Kristina Svartholm föreläser och tolk Christina Edenås tolkar mellan svenska och teckenspråk. Oktober 2003. Foto: Pia Nordin

Utbildningstolkning