Studenter i grupprum. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Under programmet får du möjlighet att pröva olika kommunikationsuppdrag och hitta din egen inriktning och kommunikatörsroll. Idag efterfrågas kommunikatörer med generalistkompetens både i myndigheter och privat sektor.

Om utbildningen