Nordiska språk med historisk inriktning

Nordiska språk – kandidatkurs, 30 hp (2019/2020)

Nordiska språk – kandidatkurs ges på halvfart vilket betyder att du under höstterminen läser två fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och på vårterminen skriver en kandidatuppsats om 15 hp.

Om du tar ut en kandidatexamen med nordiska språk som huvudämne, kan du söka till två olika masterprogram:

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Litteratur

Litteratur NS3037 (71 Kb)

Kursplan

Se planarkivet: Nordiska språk – kandidatkurs

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Betygskriterier

Betygskriterier NS3037 (90 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube