Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Det finns två inriktningar på grundlärarprogrammet. Den ena har inriktning mot undervisning i åk F–3 och den andra mot åk 4–6.

Ladok

Registrering och reservupprop

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Skolår F–3

Institutionen för språkdidaktik är ansvarig institution:

Utbildningsgång Grundlärarprogram F–3 – antagen fr.o.m. HT17

Vår kurssida:

Skolår 4–6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är ansvarig institution:
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6, 240 hp

Våra kurssidor:

Maja Johansson. Foto: Pia Nordin

Maja Johansson

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Studievägledare:

Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube