Lärarutb. Praktiska kurser

Praktisk retorik, 15 hp (HT20, VT21)

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? På kursen i praktisk retorik lär du dig att förbereda ett framträdande, anpassa det efter mottagaren och att övertygande presentera budskapet inför en publik. Kursen utgår från den klassiska retorikens teori och metod.

Retorik för lärare, 7,5 hp (HT20)

Kursen har sin utgångspunkt i retorisk teori med huvudsakligt fokus riktat mot lärarens retoriska ledarskap i olika kommunikativa sammanhang samt retoriken som didaktisk undervisningsmöjlighet i klassrummet, från förskoleklass upp till gymnasium.

Skrivande i yrkeslivet 1, 7,5 hp (HT20, VT21)

Kursen Skrivande i yrkeslivet 1 innehåller skrivuppgifter där genrer från yrkeslivet tränas. Du och dina studiekamrater diskuterar varandras texter vad gäller bl.a. funktion, genre- och mottagaranpassning, disposition, textbindning, stilnivå, språkriktighet och skrivregler. Kursen innehåller därför en orientering om bl.a. språknormer, grammatik och effektiv kommunikation. Kursen är lämplig för alla som behöver skriva i sitt arbete.

Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare Svenska och Nordiska språk

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Athena
Mitt universitet
Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube