Det finns olika vägar att bli ämneslärare i grundskolans senare år eller gymnasieskolan.

Grundlärarprogrammet

Det finns två inriktningar på grundlärarprogrammet. Den ena har inriktning mot undervisning i åk F–3 och den andra mot åk 4–6.

Grundlärarprogrammet

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska

Utbildningen består av tre olika delar:

  • ämnes- och ämnesdidaktiska studier
  • utbildningsvetenskapliga studier
  • verksamhetsförlagd utbildning.   

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

Om du redan har ämnesteoretisk behörighet kan du komplettera med särskilda kurser i ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. För mer information se Kompletterande pedagogisk utbildning.