Ansvariga | Kursen i Stockholm | Informationsbrev | Schema | Kursplan | Litteratur | Betygskriterier

Studenter i sommargrönska på Söder, Stockholm. Foto: Niklas Björling
Promenadstråket Monteliusvägen, Söder Mälarstrand, Stockholm. Foto: Niklas Björling

Ansvariga

Upp

Kursen i Stockholm 2021

Eventuellt kommer vi att ge kursen på distans i e-mötesverktyget zoom, beroende på situationen med covid-19-pandemin.

 • Möte i Zoom för att testa tekniken: [datum och klockslag svensk tid: GMT +01:00 kommer]. Länk kommer strax innan mötet.
 • Information om Zoom.
 • Kursstart: 19 juli.

 • Kursslut: 7 augusti.

 • Kurskod: NS112U

 • Kursen ger motsvarande 10 ECTS-poäng.

 • Inkvartering: Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden är ca 4.000 SEK.

Övrig information hittar du på nordkurs.org > Sverige

Upp

Informationsbrev

Kommer ungefär i maj.

Upp

Schema

Schema 2020 NS112U (49 Kb)

Schema 2021 kommer ungefär i maj.

Upp

Kursplan

Kursplan NS112U sommar 2021 (234 Kb)

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

 • Den språkvetenskapliga delen behandla svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik.
 • Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag utifrån litterära och språkliga perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen av kursen innehållerjämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras.

Undervisningen förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Det finns även möjlighet att läsa kursen på avancerad nivå (masternivå), och man läser då självständigt ett utökat litteraturpensum som belyser den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningen i Sverige i kombination med en individuell fördjupningsuppgift.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

 • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
 • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
 • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

Se kursplanen för detaljerade krav.

Upp

Litteratur 

Litteratur NS112U sommar 2020 (229 Kb)

Majoriteten av litteraturen kommer att vara tillgänglig via lärplattformen Athena (du får e-post om det, läs mer i informationsbrev 1).

Upp

Betygskriterier

Betygskriterier för sommar 2021 får du i lärplattformen Athena (du får e-post om det, läs mer i informationsbrev 1).

Bronsbyst av Strindberg, fotografi av Sandel, bronsstaty av Bellman.
August Strindberg (bronsbyst i Rotundan, Stockholms stadsbibliotek), Maria Sandel (fotografi), Carl Michael Bellman (bronsstaty på Hasselbacken, Stockholm). Konstnär + foto: Rebin Haydari + Stefan Holm/MostPhotos (Strindberg), Alfred Nyström + Per Berglund/MostPhotos (Bellman). Foto: Anna Kruse & Co, Lars Olsson: Klass i rörelse. Stockholm, 2002 (Maria Sandel). Fotografierna är beskurna.