Debatten om Roald Dahl: Var sätts gränsen och av vem?

Ingrepp i Roald Dahls författarskap har skapat debatt, och det är inte ovanligt att man ändrar i barn- och ungdomslitteratur, samtidigt som just den litteraturen är måltavla för växande auktoritära krafter, skriver Valérie Alfvén, TÖI, i en debattartikel på dagensarena.se.

Valérie Alfvén. Foto: Pia Nordin
Valérie Alfvén. Foto: Pia Nordin

Roald Dahl Story Company, som sköter Roald Dahls författarskap och rättigheter, har bestämt sig för att få hjälp av det som kallas ”inclusive readers” eller ”sensitivity readers” (The Guardian 18 februari) för att göra ändringar i Roald Dahls källtexter. De nya versionerna ges ut av det brittiska förlaget Puffin, specialiserad på barn- och ungdomslitteratur, som ägs av det stora Penguinförlaget. Målet är att få bort alla ord eller uttryck som refererar till exempelvis övervikt, våld, genus, mental ohälsa, rasism och som anses vara kränkande eller känsligt.

Roald Dahl signerar barnböcker i Amsterdam 1988. Foto: Rob Bogaerts, Anefo
Roald Dahl signerar barnböcker i Amsterdam 1988. Foto: Rob Bogaerts, Anefo. (commons.wikimedia.org/wiki/File:Roald_Dahl_signeert_boeken_in_de_Kinderboekenwinkel_in_Amsterdam,_Bestanddeelnr_934-3367.jpg)

Barn- och ungdomslitteratur förknippas traditionellt med uppfostring och normer. Kopplingen mellan starka normer, uppfostring och barn- och ungdomslitteraturs relativt låga status på global nivå (Sverige är här ett undantag) gör att det inte är ovanligt att en förläggare, en översättare eller en annan aktör (som i vissa länder där det till exempel finns ett tydligt statligt system för censur) tar sig rätten att göra ändringar.

Läs hela debattartikeln på dagensarena.se:

Debatten om Roald Dahl: Var sätts gränsen och av vem?

Valérie Alfvén är biträdande lektor i översättningsvetenskap med inriktning översättning av barn- och ungdomslitteratur. Tolk- och översättarinstitutet.

Valérie Alfvén