Kontakt

Vi är ca 50 forskare, doktorander och lärare/timlärare som arbetar på Tolk- och översättarinstutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Vid institutionen finns ca 20 administratörer. Kontakta oss gärna!

 

Föreståndare

Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Ställföreträdande föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
 

Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen TÖI

Institutionsstyrelsen Svefler

Ledning

Föreståndaren är med i ledningsgruppen för hela institutionen.

Ledningsgruppen Svefler

 

Administration och ekonomi

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Administration och ekonomi

 

Administration utbildning

Se även Institutionen för svenska och flerspråkighets samtliga studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Studievägledning och -administration: Tolkning talade språk
Studievägledning och -administration: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Studievägledning och -administration: Översättning
Studierektor – Tolkning talade språk (GN, AN)
Studierektor – KTT, Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning
Studierektor – Översättning (GN, AN)
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Adress, telefon, e-post, org.nr

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 5, Södra huset
(plan 6 studievägledare/utbildningsadministratörer)
Frescati, Stockholm

För övriga adressuppgifter (post, fakturor), se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Adress, telefon, e-post, org.nr

 

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte

Bibliotek, skriftutbyte
Bokförsäljning
 

Expertlista Översättningsvetenskap

Länkarna leder till sidor som ligger under respektive forskningsämne i SU:s forskningskatalog:

Forskningsinriktningar inom tolkning

Forskningsinriktningar inom översättning

Se även rubriker nedan: Forskare i översättningsvetenskap, Forskare/doktorander i översättningsvetenskap (ämnesvis), Doktorander i översättningsvetenskap.

 

 

Hitta till oss, öppettider

Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Hitta till oss

Öppettider

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och huvudsajt:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

 

Medarbetare

Medarbetare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Om du vet namn eller titel på personen du söker, kan du söka inom webbsidan med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac).

För samtliga medarbetare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler):

Medarbetare Svefler

 

Forskare i översättningsvetenskap

Här hittar du alla våra forskare i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet. För indelning utifrån forskningsämne, se rubriken Forskare/doktorander i översättningsvetenskap (ämnesvis), nedan.

 

Forskare/doktorander i översättningsvetenskap (ämnesvis)

Våra forskare (inklusive doktorander) inom forskningsområdet Översättningsvetenskap hittar du i Stockholms universitets forskningskatalog under respektive forskningsämne:

Tolkning

Översättning

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Doktorander i översättningsvetenskap

 

Press, kommunikation och webb

Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Ställföreträdande föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
Kommunikatör och webbredaktör
På denna sida