Priset Young Scholar Prize till Raphael Sannholm för doktorsavhandling i översättningsvetenskap

Raphael Sannholm, fil. dr i översättningsvetenskap, är en av två forskare som har tilldelats det internationella priset Young Scholar Prize, som delas ut vart tredje år av organisationen Europan Society of Translation Studies (EST). EST samlar forskare inom översättning och tolkning och vill med priset uppmärksamma ny forskning av forskare i början av karriären.

Raphael Sannholm. Foto: privat
Raphael Sannholm. Foto: privat

Årets pris (2022) delas mellan Raphael Sannholm och fil. dr Mary Nurminen vid universitetet i Tammerfors (Tampere University). Sammanlagt bedömdes 25 bidrag från nästan lika många länder av juryn, som består av sex professorer inom översättningsvetenskap.

I juryns motivering betonades att de båda avhandlingarna bidrar med metodologiskt nytänkande och nya perspektiv på samtida översättningspraktiker.

Från juryns motivering (på engelska): "It was the combination of minutely thought-through and innovative methodology with a highly relevant, innovative topic and novel perspective on a timely topic that made us decide on these as the winners, as well as the candidates’ daring both in the sense of how they rethink translation practices and their contexts, and the methodologies they developed. Both theses are also extremely well-organised and well-written, a pleasure to read."

EST om priset (på engelska): "The prize is awarded for an excellent and significant contribution to Translation and Interpreting Studies in the form of a doctoral thesis or equivalent monograph, not necessarily published, by a young scholar."

Prisutdelningen ägde rum i samband med EST:s kongress i Oslo 22–25 juni.

EST: Young Scholar Prize

Raphael Sannholm

Doktorsavhandling (på engelska) i DiVA: Translation, Teamwork, and Technology. The Use of Social and Material Scaffolds in the Translation Process