Stockholms universitet logo, länk till startsida

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Anmälan till vårterminen 2021 (andra antagningsomgången)

 

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
2 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
10 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
16 december Sista svarsdag
21 december Andra antagningsbeskedet
 

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången)

16 oktober 2019 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 januari 2020 Sista anmälningsdag
3 februari  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
3 april  Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
20 april  Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
31 augusti  Höstterminen börjar

                                        

Anmälan till höstterminen 2020 (andra antagningsomgången)

3 februari Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
4 april Högskoleprovet
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
18 juni Sista kompletteringsdag
9 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
24 juli Sista svarsdag
30 juli Andra antagningsbeskedet
31 augusti  Höstterminen börjar

* Sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot behöver du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarsk


Viktiga datum för anmälan till yrkeslärarprogrammet

Inför höstterminen 2020 kan du ansöka om validering 14 februari – 22 april.

Läs mer om yrkeslärarprogrammet


Viktiga datum för anmälan till speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet

Inför hösten 2020 införs en ny ansökningsperiod för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Anmälan är öppen mellan 17 februari och 16 mars.

Läs mer om speciallärarprogrammet

Läs mer om specialpedagogprogrammet

20 februari Webbanmälan öppnar

16 mars Sista anmälningsdag

30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

27 april Antagningsbesked

* 30 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 30 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Anmälan till vårterminen 2020 (andra antagningsomgången)

 

2 september Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
20 oktober Högskoleprovet
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
2 december Sista kompletteringsdag
10 december Antagningsbesked med svarskrav
13 december Sen anmälan öppnar
16 december Sista svarsdag
19 december Andra antagningsbeskedet
 

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Människor går utanför Geoventeskapens hus en solig vinterdag Foto: Niklas Björling

 

På denna sida