Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är en del av det stöd som erbjuds studenter vid Stockholms universitet, KTH och ett antal andra högskolor.

Studenthälsan erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och andra aktiviteter. Alla besök och aktiviteter hos oss är avgiftsfria. Du hittar oss i Studenthuset på Stockholms universitet. Vi som arbetar här är företagssköterskor, kuratorer och psykologer. 

Kontakta oss och hitta hit

 

Studenthälsan i Stockholm bedriver ett utåtriktat och förebyggande arbete i syfte att främja psykisk och fysisk hälsa samt en god studiemiljö för alla studenter.

Om du som personal önskar diskutera studenthälsofrågor eller kanske anordna någon form av hälsofrämjande aktivitet/ evenemang, är du välkommen att kontakta något av Studenthälsans team (se nedan).

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar inom olika områden som stress, psykisk ohälsa och förebyggande studenthälsovård. Vi erbjuder även konsultationer i enskilda studentärenden. Vid förfrågan har vi möjlighet att delta vid lokala arbetsmiljökommittémöten. Har du andra tankar och idéer om sådant som kan vara hjälpsamt för att främja studenterns hälsa och studier diskuterar vi gärna detta med dig/er.


För personal vid Stockholms universitet

Kontakt


För personal vid KTH

Kontakt


För personal vid avtalsslutande lärosäten

Kontakt

 

De flesta av oss tillbringar just nu mer tid hemma än vi är vana vid. Tycker du att det är svårt att få studierna och livet som student att fungera på distans? Ta gärna del av Studie- och språkverkstadens tips och råd om hur du bäst hanterar situationen.

Plugga på distans

 

Psykologiska kliniken i Albano tar emot personer med lättare ångest- och nedstämdhetsproblematik, livskriser/ relationsproblem, fobier och andra avgränsade problem för psykologisk behandling. Då terapierna är en del i psykologstudenternas utbildning och examination så sker behandling endast på svenska språket. Psykologstudenterna får regelbunden handledning och terapisamtalen spelas in i inlärningssyfte. Inspelningarna hanteras med stor säkerhet. Välkommen med din intresseanmälan:

Till Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Studenter vid Stockholms universitet samt nedanstående högskolor har möjlighet att vända sig till Studenthälsan i Stockholm:

På denna sida