Stockholms universitet

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är en del av det stöd som erbjuds studenter vid Stockholms universitet, KTH och ett antal andra högskolor (se nedan).

Vi erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och andra aktiviteter som handlar om att ta hand om ditt mående medan du studerar. Det kan handla om exempelvis stressrelaterade problem, nedstämdhet, oro och/eller studiemässiga svårigheter som uppskjutande, talängslan eller problem att hitta balans mellan studier och fritid. Alla besök och aktiviteter hos oss är avgiftsfria. Du hittar oss i Studenthuset på Stockholms universitet. Välkommen!

Kontakta oss och hitta hit

Boka individuella samtal

Personal på Studenthälsan i Stockholm.
Välkommen till Studenthälsan i Stockholm. Vi som arbetar här är företagssköterskor, psykologer och kuratorer. Foto: Jorge Moreno Bravo.
 

Claudia Bañares, leg. psykolog
claudia.banares@su.se

Susanna Bitter, leg. psykolog
susanna.bitter@su.se

Peter Candlert, leg. psykolog
peter.candlert@su.se

Ingemar Dahlgren, verksamhetschef
ingemar.dahlgren@su.se

Susanne Ghomashi, företagssköterska
susanne.ghomashi@su.se

Joel Humlesjö, kurator
joel.humlesjo@su.se

Elisabeth Jeppsson, företagssköterska
elisabeth.jeppsson@su.se

Jenny Lindblom, kurator
jenny.lindblom@su.se

Angela De Matteis, kurator
angela.dematteis@su.se

Lena Mattsson, företagssköterska
lena.mattsson@su.se

Kristofer Nord, kurator
kristofer.nord@su.se

Jessica Saarinen, kurator
jessica.saarinen@su.se

Sofia Shakibi Momtaz, företagssköterska
sofia.shakibi@su.se

Susanna Stattin Thorell, leg. psykolog
susanna.stattin.thorell@su.se

 

Studenter vid Stockholms universitet samt nedanstående högskolor har möjlighet att vända sig till Studenthälsan i Stockholm:

 

Studenthälsan i Stockholm bedriver ett utåtriktat och förebyggande arbete i syfte att främja psykisk och fysisk hälsa samt en god studiemiljö för alla studenter.

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar inom olika områden som stress, psykisk ohälsa och förebyggande studenthälsovård. Vi erbjuder även konsultationer i enskilda studentärenden. Vid förfrågan har vi möjlighet att delta vid lokala arbetsmiljökommittémöten. Har du andra tankar och idéer om sådant som kan vara hjälpsamt för att främja studenterns hälsa och studier diskuterar vi gärna detta med dig/er.


För personal vid Stockholms universitet

Kontakt


För personal vid KTH

Kontakt


För personal vid avtalsslutande lärosäten

Kontakt

 

Psykologiska kliniken i Albano tar emot personer med lättare ångest- och nedstämdhetsproblematik, livskriser/ relationsproblem, fobier och andra avgränsade problem för psykologisk behandling. Då terapierna är en del i psykologstudenternas utbildning och examination så sker behandling endast på svenska språket. Psykologstudenterna får regelbunden handledning och terapisamtalen spelas in i inlärningssyfte. Inspelningarna hanteras med stor säkerhet. Välkommen med din intresseanmälan:
Till Stockholms universitets psykologiska klinik

På denna sida