Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är en del av det stöd som erbjuds studenter vid Stockholms universitet, KTH och ett antal andra högskolor (se nedan).

Vi erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och andra aktiviteter som handlar om att ta hand om ditt mående medan du studerar. Det kan handla om exempelvis stressrelaterade problem, nedstämdhet, oro och/eller studiemässiga svårigheter som uppskjutande, talängslan eller problem att hitta balans mellan studier och fritid. Alla besök och aktiviteter hos oss är avgiftsfria. Du hittar oss i Studenthuset på Stockholms universitet. 

Kontakta oss och hitta hit

 

Möt Studenthälsan i en kort film

 

 

 

Hivtesta dig på campus 15 maj

Den 15–22 maj pågår europeiska hivtestarveckan i länder runt om i Europa för att uppmärksamma behovet av hivtestning. Måndagen den 15 maj erbjuds studenter möjligheten att hivtesta sig på Studenthälsan i Stockholm. Här hittar du mer information om hur det går till och hur du hittar till mottagningen på campus Frescati.

 

Om du vill boka en tid för individuellt samtal, vänligen gå till vår sida "Boka samtal och telefonrådgivning".

Claudia Bañares, leg. psykolog
claudia.banares@su.se

Susanna Bitter, leg. psykolog
susanna.bitter@su.se

Peter Candlert, leg. psykolog
peter.candlert@su.se

Ingemar Dahlgren, verksamhetschef
ingemar.dahlgren@su.se

Susanne Ghomashi, företagssköterska
susanne.ghomashi@su.se

Joel Humlesjö, kurator
joel.humlesjo@su.se

Elisabeth Jeppsson, företagssköterska
elisabeth.jeppsson@su.se

Jenny Lindblom, kurator
jenny.lindblom@su.se

Angela De Matteis, kurator
angela.dematteis@su.se

Lena Mattsson, företagssköterska
lena.mattsson@su.se

Kristofer Nord, kurator
kristofer.nord@su.se

Jessica Saarinen, kurator
jessica.saarinen@su.se

Sofia Shakibi Momtaz, företagssköterska
sofia.shakibi@su.se

Susanna Stattin Thorell, leg. psykolog
susanna.stattin.thorell@su.se

 

Studenter vid Stockholms universitet samt nedanstående högskolor har möjlighet att vända sig till Studenthälsan i Stockholm:

 

Studenthälsan i Stockholm bedriver ett utåtriktat och förebyggande arbete i syfte att främja psykisk och fysisk hälsa samt en god studiemiljö för alla studenter.

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar inom olika områden som stress, psykisk ohälsa och förebyggande studenthälsovård. Vi erbjuder även konsultationer i enskilda studentärenden. Vid förfrågan har vi möjlighet att delta vid lokala arbetsmiljökommittémöten. Har du andra tankar och idéer om sådant som kan vara hjälpsamt för att främja studenterns hälsa och studier diskuterar vi gärna detta med dig/er.


För personal vid Stockholms universitet

Kontakt


För personal vid KTH

Kontakt


För personal vid avtalsslutande lärosäten

Kontakt

 

Ta gärna del av Studie- och språkverkstadens tips och råd om vad som är bra att tänka på vid distansstudier.

Plugga på distans

 

Psykologiska kliniken i Albano tar emot personer med lättare ångest- och nedstämdhetsproblematik, livskriser/ relationsproblem, fobier och andra avgränsade problem för psykologisk behandling. Då terapierna är en del i psykologstudenternas utbildning och examination så sker behandling endast på svenska språket. Psykologstudenterna får regelbunden handledning och terapisamtalen spelas in i inlärningssyfte. Inspelningarna hanteras med stor säkerhet. Välkommen med din intresseanmälan:

Till Stockholms universitets psykologiska klinik

På denna sida