Humaniora och språk

Lokala examensbeskrivningar inom humaniora och språk

Här presenteras beskrivningar för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen i olika huvudområden inom humanistisk fakultet.

I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Studenter som inom ramen för huvudområdet för examen vill ha med kurser som samtliga påbörjats vid Stockholms universitet HT 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna.