Stockholms universitet

För dig som är lärarstudent

Grattis till ditt val av utbildning och yrke. Du behövs!

 

Studenter pluggar
Foto: Yuri Arcurs, Mostphotos
 

Ny lärarstudent

Välkommen till lärarutbildningarna! Många anser att lärare är världens bästa yrke. Vi vill att det ska gå så smidigt för dig som möjligt med att börja din nya utbildning. Därför har vi olika slags välkomstaktiviteter och en checklista. Lycka till!

Stockholms universtitets område är stort. Lärarutbildningarna ges vid flera institutioner som ligger på olika delar av campus. För att du ska kunna hitta rätt snabbt finns en karta över lärarutbildningarna.

Karta över lärarutbildningarna på campus. (2782 Kb)

Hitta på campus

Upptäck Stockholms universitets olika campus och områden

Välkommen till Stockholms universitet. Du som är lärar- och förskollärarstudent läser många olika ämnen vid flera institutioner. Från och med att du blir antagen till en lärarutbildning tillhör du en programansvarig institution. Den programansvariga institutionen ansvarar för helheten i din lärarutbildning. 

Vid Stockholms universitet finns institutioner som var och en är experter inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • Din studiegång
  • Din examen
  • Samordna dina eventuella behov av stöd
  • Studievägledning

Du vänder dig till din programansvariga institution när du har frågor som rör helheten i din studiegång.

Kontaktinformation och karta

Andra institutioner

Du kommer att läsa kurser på andra institutioner än din programansvariga institution. Dessa har du kontakt med under den tid du studerar just där. 

Dit vänder du dig när det gäller frågor som berör den enskilda kursen som du för tillfället läser. 

Utbildningskatalogen, alla kurser med kontaktinformation

För att se ditt schema, kurslitteratur och kursupplägg går du in i utbildningskatalogen och söker fram din kurs.

Utbildningskatalogen

Du kan även hitta ditt schema genom schema.su.

Sida som leder dig till ditt schema

Studenthandboken ger svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. 

Studenthandboken

Det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med. Se vad orden och begreppen betyder.

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Informationspass för studenter med funktionsnedsättning, den 27 augusti

Digitalt informationspass om riktat pedagogiskt stöd, anpassad tentamen, talböcker och digitala hjälpmedel.

För nya studenter med funktionsnedsättning

Den goda starten för studenter med funktionsnedsättning, den 28 augusti

Välkommen på en kurs som hjälper dig att komma igång som student.

Den goda starten - en kurs för dig med funktionsnedsättning

 

Under din lärarutbildning

Varje dag är du ett steg närmare din målsättning. Du stöter på utmaningar och får nya möjligheter. Hitta din inre kraft och motivation så hjälper vi dig med det vi kan. Då blir du en professionell förskollärare och lärare. 

Hedda, studentrepresentant.

Vetenskapliga nyheter om lärande

Lärare & Forskning är en sajt om lärares undervisningsutmaningar. Lärarstiftelsen lyfter fram forskning som görs av och med lärare, för lärare, och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande.

Lärare & Forskning

Som lärarstudent kan du ha en massa skoj, engagera dig på olika sätt, påverka lärarutbildningarna och få nya vänner för livet.

Se vilka möjligheter som finns för ett rikt studentliv

De kurser som du läser i teorin omsätter du också i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du har på förskolor och skolor. Oavsett vilken lärarutbildning du går på så ingår VFU. Du får därigenom möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Se fördjupad information om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Som lärare behöver du kunna hantera olika situationer. Du behöver kunna förstå skolans betydelse och eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Vissa delar av lärarutbildningarna är därför samma för alla. Den gemensamma benämningen för kurserna som ges till förskollärare och lärare är den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK.

Läs mer om den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK

Studie- och språkverkstaden 

Vill du bli mer effektiv i dina studier, eller utvecklas som skribent och talare? På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande. Ditt besök är gratis och det är för dig – oavsett vilken nivå du studerar på.

Studie- och språkverkstaden

Akademiskt läsande och skrivande, 7,5 hp

Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag. Kursen ges som sommarkurs och som terminskurs på kvällstid på kvartsfart under hela terminen. All undervisning sker på distans.

Akademiskt läsande och skrivande

Drömmer du om att läsa utomlands? Då kan du förverkliga din dröm. Du kan nämligen läsa delar av din lärarutbildning utomlands. Tänk bara på att vara ute i god tid. Kontakta din studievägledare för att veta vad du kan läsa och när det passar in bäst för dig i din lärarutbildning.

Olika sätt att läsa utomlands på lärarutbildningarna

Viktigt att satsa på flerspråkig kompetens

Flerspråkighet är ett omdebatterat ämne, både i media och i skolans värld. Hur kan man ta vara på och stärka flerspråkigheten i skolan?

Läs vad Camilla Bardel, professor i moderna språk, anser

Håll dig uppdaterad om aktuell forskning om undervisning, lärande och utbildning vid Stockholms universitet

Se forskning, skola och utbildning vid SU

Demokrati i fokus

Vill du veta mer om varför världen ser ut som den gör? Kanske vill du hitta forskningsbaserade förklaringar till det som sker omkring oss? I skolan är demokrati centralt.

Se olika teman med demokrati i fokus

Varför är drama i undervisningen så viktigt?

Drama för lärande är en spännande kombination av lek, berättande och teater som utgår från individens lust att fysiskt pröva och lära tillsammans med andra. Drama utvecklar sociala och kommunikativa kompetenser, och bidrar till engagemang och motivation – som kan leda till ett fördjupat lärande.

Läs mer om artikeln om dramaforskning

AI-läskunnighet i den svenska lärarutbildningen

Hur kan lärarutbildningen ge lärarstudenter den kompetens som behövs i framtiden när Artificiell intelligens (AI) förväntas få en allt större plats i skolan?

Läs om forskningsprojektet

Några exempel på poddar och bloggar som finns för dig som läser till lärare är: Bakombokyllan, Barnpsykologerna, Bildningspodden, Lek och språk, Samspel och socialt klimat och Skoljuridik.

Bloggar och poddar vid SU

Podden Lärare och forskning görs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges lärare.

Lärare och forskning

 

När din lärarutbildning är klar

Vad skönt för dig att du är klar! Steg ett är nu att du ansöker om att få ut din examen. I steg två ansöker du om att få ut din förskollärar- eller lärarlegitimation. Du är efterlängtad på arbetsmarkanden! När du har jobbat som förskollärare eller lärare ett tag kanske du funderar på kompetensutveckling, forskning och karriär. Då finns vi här för dig igen. 

Åretslärare vid SU 

Bild på pristagarna.

"Hon gör det svårt att sluta när lektionen är slut." "Han lär oss kommunikation och skapar team-gemenskap i kursgruppen." Läs vad de fyra lärarpristagarna  har gjort för att förhöja glädjen hos studenterna.

Årets lärare usedda

 

Små barns språk fångar läraren Christine Erikssons intresse

Läs intervjun där Christine Eriksson berättar om sin forskning och sin undervisning på Förskollärarprogrammet och Masterprogrammet i förskoledidaktik.

Små barns språk fångar läraren Christine Erikssons intresse

Lärargalan 

Lärargalan är en årlig höjdpunkt som samlar lärare och eldsjälar inom utbildning och lärande för att hylla betydande och utmärkande individer inom läraryrket. Över 150 000 elever har hittills nominerat och belönat mer än 100 pristagare för deras framstående skicklighet och förmåga att inspirera. 

Priserna utses av en jury bestående av tidigare pristagare och utvalda experter som bedömer de nominerades mångfacetterade bidrag till lärande och utser förebilder inom lärarkåren i olika priskategorier med prisutdelare som H.K.H. Prins Daniel, Christer Fuglesang och Petra Mede.

Lärargalan vill stärka läraryrkets ställning i samhället genom elevernas röster. Galans vision är att skapa en bättre framtid genom bra lärare.

Till Lärargalan

Möt flera alumner eller bli mentor åt en student

Gå med i SU:s alumnnätverk eller träffa studenter för inspiration och utbyte av erfarenheter. 

Alumn

Skola, utbildning och lärande

Se vilken forskning som bedrivs och vad som är aktuellt

ForskarFredag

ForskarFredag är en vetenskapsfestival i september varje år med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment. För dig som är lärare finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen.

Läs mer om ForskarFredag

Utbildningsradion; tips och råd

UR, inspiration i frågor som rör din vardag som lärare

Årets lärare

Priset Årets lärare 2023 går till Jordi Solsona Belenguer, Institutionen för data- och systemvetenskap, och Maja Torres Madzar, Institutionen för ämnesdidaktik. 

Han vidgar våra vyer och får oss att ha roligt när vi lär oss. Hon får oss att våga tänka nytt och tänka tillsammans!

De är årets lärarpristagare

Prisad lärare

Nyligen fick Emelie Cañadas utmärkelsen Årets lärare i grundskolan i Stockholm. Hennes tips inför universitetsstudier är: Välj något du verkligen vill plugga och träna upp din läshastighet.

Prisad lärare undervisar i svenska som andraspråk

Vad är det bästa med att vara universitetslärare?

Jordi Solsona Belenguer vid Institutionen för data- och systemvetenskap berättar.

Hur bli man en bra universitetslärare?

Maja Torres Madzar vid Institutionen för ämnesdidaktik delar med sig av sina erfarenheter.

Vetenskapliga nyheter om lärande

Lärare & Forskning är en sajt om lärares undervisningsutmaningar. Lärarstiftelsen lyfter fram forskning som görs av och med lärare, för lärare, och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande.

Lärare & Forskning

Grattis! Nu när du är klar med din förskollärar- eller lärarutbildning är det dags för dig att ansöka om att ta ut din förskollärar- eller lärarexamen.

●    Förskollärarexamen
●    Grundskollärarexamen ( F-3, 4-6, fritidshem)
●    Ämneslärarexamen ( 7-9, gymnasieskola)
●    Yrkeslärarexamen

Läs hur du gör för att få ut din examen

För att få ut din lärarlegitimation behöver du vända dig till Skolverket.

Så gör du för att få din lärarlegitimation, se Skolverket

Du är nästan klar och vill bli behörig.

Läs vad du behöver göra för att bli behörig

Om du känner att du vill utvecklas ytterligare och göra karriär så finns många möjligheter. 

Se exempel på karriärvägar som du kan ta

Kompetensutveckling

Nu när du redan har en lärarlegitimation och vill bredda eller fördjupa dig ytterligare så har du ett flertal alternativ för att förverkliga din egen väg. 

Se vilken kompetensutveckling som passar dig

NY Kurs- Utveckling av laborationer för fysiklärare

Laborationer och demonstrationer är viktiga verktyg för undervisning i fysik. Beroende på hur de är utformade kan de hjälpa eleverna att visualisera och förstå viktiga begrepp i kursen, eller hjälpa dem att lära sig att formulera och undersöka egna frågor. 

Utveckling av laborationer för fysiklärare 7,5 hp

Utvecklas genom internationella utbyten

Internationellt samarbete och utbyte är möjligt inom hela utbildningssektorn.

Se utbyten.se

Specialpedagogikensdag 2023

Ta del av specialpedagogikens dag i efterhand med tema: Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Att undervisa om folkmord – fyra vägledande principer

Steven Dahl undervisar och forskar vid Institutionen för ämnesdidaktik. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande om folkmord. Genom sin forskning har Steven mejslat fram fyra vägledande principer som historielärare på högstadiet och gymnasiet kan utgå ifrån. 

Att undervisa om folkmord – fyra vägledande principer

Forskarutbildning

Om du är intresserad av att börja forska inom lärarutbildningarna så är det möjligt vid Stockholms universitet. Flera institutioner bedriver forskning och har forskarutbildning inom lärarutbildningarna.

Forskarutbildning inom lärarutbildningarna

Forum för doktorander

Målet med projektet, forum för doktorander, är att ge stöd åt doktorander så att fler slutför sin avhandling i tid och dessutom mår bra under forskarstudietiden.

Se forum för doktorander

 

Har du frågor och funderingar kring din lärarutbildning? Ta då kontakt med studievägledarna som är experter på lärarutbildningarna.

Kontaktinformation till studievägledarna som jobbar med lärarutbildningarna

På denna sida