Specialpedagogikens dag 2023

Tema: Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

På Specialpedagogikens dag presenterar Specialpedagogiska institutionens lärare, forskare och kollegor från andra lärosäten aktuell forskning under en dag varje år.

Se senaste konferensen på den här sidan. Eftermiddagens spår kan du se på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: 
SPSM   

Besök arkivet för Specialpedagogikens dag för att ta del av tidigare innehåll: 
Arkiv - Specialpedagogikens dag

 

Jenny Wilder, Diana Berthén och Daniel Östlund

 
 • Välkommen till Specialpedagogikens dag 2023!
 • Tema och schema, introduktion till årets konferens och temat Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning
 • En tillbakablick – förändringar – utmaningar inför framtiden
 

Therese Lindahl, Jonas Monsén och Jenny Wilder

 
 • Ökat utbildningsuppdrag mot elevassistenter, lärare och rektorer i Anpassad skola 
 • Övergång från förskola till grundskola och anpassad grundskola
 

Paneldiskussion

 
 • Paneldiskussion: Jenny Wilder, Daniel Östlund, Therese Lindahl och Jonas Monsén. Moderator: Jari Linikko
 

Jens Ineland

 
 • Perspektiv på kvalitet i mötet med elever med intellektuell funktionsnedsättning
 

Mimmi Waermö och Diana Berthén

 
 • Utmaningar i kunskapsuppdraget avseende elever med intellektuell funktionsnedsättning – erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsprojekt
 

Linn Johnels, Jenny Rosendahl och Jenny Wilder

 
 • Multisensoriskt musikdrama – ett pedagogiskt arbetssätt för elever med flerfunktionsnedsättning
 • "Talking Mats" - möjlighet att göra sin röst hörd – unga personer som har intellektuell funktionsnedsättning
 • Avslutning
 
 • Backman, A. (red.) (2022). Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism. Stockholm: Natur & Kultur. Medförfattare: Dag Strömberg och Klara Wenneborg.
 • Bunar, N. (red.) (2021). Inkludering och skolframgång för nyanlända elever. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Börtzell-Szuch, D.V. & Vuorenpää, S. (red.) (2022). Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov. Malmö: Gleerups. Medförfattare: Diana Berthén, Fia Andersson och Mimmi Waermö.
 • Egard, H., Hansson, K. & Wästerfors, D. (red.) (2022). Accessibility denied: understanding inaccessibility and everyday resistance to inclusion for persons with disabilities. London: Routledge. Medförfattare: Liz Adams Lyngbäck, Mia Larsdotter och Enni Paul.
 • Kapitel 9: New barriers and new possibilities – Confronting language inaccessibility in and around a pandemic.
 • Helldin, R., Ahlefeld Nisser, D.V., Mattsson, I., Ramberg, J. & Tah, J.K. (2022). Specialpedagogik, pluralism och sociala utvägar i gymnasieskolans verksamheter: om ideologi, teori och praktik i dåtid, nutid och framtid. Lund: Studentlitteratur. Medförfattare: Jude Tah, Inga-Lill Matson och Joacim Ramberg.
 • Hemmingsson, H., Snæfríður Þóra Egilson, & Lidström, H. (2020). BAS - Bedömning av anpassningar i skolmiljön. Lund: Studentlitteratur.
 • Jederlund, U. (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. (2., [omarb. och utök.] uppl.) Stockholm: Liber.
 • Klintwall, L. & Olofsgård Jegéus, M. (red.) (2020). Leka, prata, äta: övningar för barn med särskilda behov. Stockholm: Natur & Kultur. Medförfattare: Hampus Bejnö, Dag Strömberg och Klara Wenneborg.
 • Lindberg, V., Eriksson, I. & Pettersson, A. (red.) (2019). Formativ bedömning: utmaningar för undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur. Medförfattare: Diana Berthén och Fia Andersson. Kapitel 6: Utmaningar i det formativa bedömningsarbetet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Lundström, E. (2019). Att förstå föräldrar: - till barn med funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.
 • Rönnström, N. & Johansson, O. (red.) (2021). Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar. Stockholm: Natur & Kultur. Medförfattare: Diana Berthén, Mimmi Waermö och Inger Eriksson. Kapitel 16: Ett kollaborativt, iterativt och empiriskt utforskande av ämnesdidaktiska utmaningar - erfarenheter från ett utvecklingsarbete i en grundsärskola.
 • Ståhle, Y., Waermö, M. & Lindberg, V. (red.) (2019). Att utveckla forskningsbaserad undervisning: analyser, utmaningar och exempel. Stockholm: Natur & Kultur. Medförfattare: Diana Berthén. Kapitel 10: Nyckeluppgift som redskap för att kvalificera undervisningen i grundsärskolan - exemplet "det mystiska ägget”.
 • Vehmas, S. & Mietola, R. (2021). Narrowed lives: meaning, moral value, and profound intellectual disability. Stockholm: Stockholm University Press.
 • Westling Allodi, M. (red.) (2021). Specialpedagogik för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Wilder, J. & Östlund, D. (red.) (2022). Specialpedagogik i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur.
På denna sida