Stockholms universitet logo, länk till startsida

Trepartssamtal och tvåpartssamtal

I VFU-kurser kan så kallade två- eller trepartssamtal på förskolan eller skolan förekomma. I samtalet deltar studenten, VFU-handledaren och besökande lärare från universitetet.

Trepartssamtal

Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och de förväntade studieresultaten. Samtalet bör ha prägel av ett utvecklingssamtal med formativ inriktning. Samtalet syftar till att stödja studentens utveckling genom att diskutera studentens styrkor och utvecklingsområden och möjliga vägar framåt inom professionen.

Ett trepartssamtal pågår mellan VFU-kurslärare från universitetet, lärarstudent och VFU-handledare.
Ett trepartssamtal pågår mellan VFU-kurslärare från universitetet, lärarstudent och VFU-handledare.

Vid samtalet gör VFU-handledare och besökande lärare från universitetet även en bedömning av studentens utsikter att nå de förväntade studieresultaten vid kursens slut. Denna preliminära bedömning är dock en prognos och ger därför ingen garanti för att ett visst betyg kommer att uppnås. Betyg sätts först när hela VFU-kursen är genomförd. 

En förutsättning för ett bra trepartssamtal är att alla parter är väl inlästa på studentens självvärdering och VFU-kursens förväntade studieresultat. Besökande lärare från Stockholms universitet ansvarar för att dokumentera trepartssamtalet i VFU-portföljen. 

Trepartssamtalet kan genomföras digitalt vid VFU-placering utomlands.

Tvåpartssamtal

I tvåpartssamtal deltar VFU-handledaren och studenten i samtalet. Samtalet bör äga rum i mitten av kursen. Även detta samtal ska utgå från studentens självvärdering och VFU-kursens förväntade studieresultat. Samtalet ska dokumenteras i VFU-portföljen. Om VFU-handledaren är osäker på om studenten kommer att uppnå de förväntade studieresultaten vid VFU-kursens slut, eller vill ha stöd i bedömningen, så ska handledaren omgående kontakta VFU-kursansvarig. Vid behov kommer en VFU-kurslärare till verksamheten och ett trepartssamtal genomförs. 

 

På denna sida