Stockholms universitet

Vill du bli lärare?

Bli lärare om du vill jobba med barn och ungdomar och påverka vår framtid. Som lärare kommer du att dela med dig av dina gedigna kunskaper. Få förskollärar- eller lärarbehörighet. Vilken lärarutbildning vill du gå?

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Välj rätt för dig

Snart är det dags att söka utbildning. Det finns flera olika lärarutbildningar. Försök att tänka dig in i den miljö som du tror att du kommer att trivas att undervisa i. Beroende på vilka åldrar som du vill bli lärare för så använder du dig av olika egenskaper. I vissa fall är det mer fokus på att förmedla ämnen och i andra fall är det mer fokus på omsorg och ledarskap.

Välj de ämnen som du är intresserad av och vill förkovra dig i. Din fördjupning av ämnesstudierna varierar beroende på vilka ämnen som du vill läsa. Välj den lärarutbildning som känns rätt för dig.

Till antagning.se

Akademiska studier

Den största delen av lärarutbildningen är teoretisk med inslag av verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen både sker på campus och ute på en förskola eller skola. Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, oavsett om du vill bli lärare i förskola, skola eller fritidshem, har hög vetenskaplig kvalitet. Alla lärarutbildningarna är på en likvärdig akademisk nivå. 

Att studera på universitet

Studier vid universitet skiljer sig från studier på gymnasienivå. Det skiljer sig på sätt att du kommer att läsa mycket litteratur, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Du kommer även att få skriva texter där du resonerar och argumenterar utifrån litteraturen. Vid seminarer kommer du få diskutera och resonera muntligt.

Att studera vid universitetet innebär också att du själv tar ansvar för dina studier. Om du behöver hjälp får du aktivt själv söka det. Det finns stöd att få vid universitetet. Utöver studierna finns ett rikt studentliv med många aktiviteter. Det gör din studietid både roligare och lättare när man kan stötta och peppa varandra. Om du vill kan du ställa frågor om hur det är att plugga på universitetet direkt till våra lärarstudenter Louise, Harald och Roksana.

Ställ frågor till våra studenter

Studie- och språkverkstaden

Skaffa vänner för livet

 

Bli dramapedagog, ta en kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik. Du som vill arbeta som dramapedagog kan vid Stockholms universitet läsa kurser i De estetiska ämnenas didaktik och få en kandidatexamen med drama som huvudämne. För att få en kandidatexamen och bli dramapedagog behöver du läsa kurser om totalt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet drama.

Bli dramapedagog

 

Som förskollärare arbetar du i förskola med barn mellan 1-6 år. Det är ett omväxlande yrke där du får arbeta kreativt tillsammans med barn och skapa förutsättningar för lek, utveckling och lärande. Utbildningen är till största del teoretisk med praktiska inslag och omfattar studier på akademisk nivå. 

Förskollärare

 

Fritidshem

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6–12 år. Du skapar en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar till lärande. 

Grundlärare (Fritidshem)

F-3

Du får en helhetssyn på barns lärande. Olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever i åldern 6–9 år.

Grundlärare (F-3)

4-6

Du får kunskap och kompetens för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. 

Grundlärare (4-6)

 

Om du redan har en akademisk examen inom ett skolämne kan du komplettera med en pedagogisk utbildning. Då kan du bli lärare inom 4-6, 7-9 och gymnasiet. Det finns tre varianter av KPU.

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

 

Du kan komplettera din utländska lärar- eller förskollärarexamen. Då blir du behörig att arbeta i svensk skola eller förskola. Det gäller också om du har en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne. Om det här låter intressant för dig så kan du komplettera din tidigare utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Förkortningen ULV kommer att finnas kvar, men den kommer att byta namn till Utlandsutbildade lärares vidareutbildning. Utbildningen är densamma.

 
Maryam älskar att undervisa i biologi. Tack vare ULV, Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, kan hon nu uppfylla sin dröm och även bli legitimerad lärare i Sverige. Du kan söka ULV mellan den 15 september till den 15 oktober. För mer information: su.se/ulvsu.

Utländska lärares vidareutbildning, ett nationellt samarbete

Utländska lärares vidareutbildning, vid Stockholms universitet

Lämplighetsprov

 

Jobbar du som lärare eller förskollärare men saknar behörighet? Då kan du komplettera din utbildning med det du behöver för att få en lärarexamen. Välj Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, VAL. 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (VAL)

 

Om du redan har en yrkeserfarenhet så kan du bli yrkeslärare. Då kan du undervisa på gymnasieskolans yrkesprogram eller på komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund.

Yrkeslärare

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Yrkeslärarprogrammet – inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp

 

Som ämneslärare får du möjligheten att fördjupa och vidareutveckla dina intressen. Eleverna som du kommer att undervisa går i högstadiet eller i gymnasiet. Du blir en viktig person för elevernas utveckling mot vuxenlivet.

Ämneslärare

Om du vill bli ämneslärarstudent i idrott, musik eller dans så har Stockholms universitet samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH), Kungliga musikhögskolan, (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola, (SKH).

Kontakt ämneslärare, samarbete med andra lärosäten

Läs aktuella nyheter om forskning inom utbildning, lärande och utbildning.

Skola och utbildning

Framstående forskare

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Som student vid Stockholms universitet kommer du därför att möta framstående forskare.

Möt lärare som är forskare vid SU

Hur är det att läsa till lärare egentligen?

Vad innebär det att plugga vid Stockholms universitet? Om du vill veta det, eller har egna frågor, så kan du ställa dem själv till några av våra studenter.

Möt våra studenter

Möt oss 

Vill du så syns vi på utbildningsmässor eller på Öppet hus.

Träffa oss

Öppet hus

Du kan få bidrag och lån från CSN, Centrala studienämnden för att studera i Sverige eller utomlands.

Till CSN, för alla bidrag och lån för studier

Du kan få ekonomiskt stöd. Det kan du som är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden få för att höja din kompetens med hjälp av utbildning. Det kallas för omställningsstudiestöd. Omställningsstudiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av regeringens omställningspaket.

Omställningsstudiestöd

Se om du har rätt till omställningsstudiestödet

Regeringens omställningspaket

 

Om du är osäker på vilken lärarutbildning som är rätt för dig kan våra studievägledare hjälpa dig.

Kontakta lärarutbildningarna

På denna sida