Kille i rosa tröja med megafon. Foto: Stockholms universitets studentkår

Studentkårer

Studentkårerna är medlemsorganisationer vars syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. De arbetar för att du som student ska ha möjlighet att påverka din studietid och göra den bättre för både dig själv och andra. De erbjuder också olika aktiviteter och sätt du kan engagera dig på för att hitta gemenskap vid sidan av studierna. Vid Stockholms universitet finns det tre studentkårer. Du väljer själv om du vill bli medlem i en studentkår eller inte.

Stockholms universitets studentkår (SUS)

SUS är den största av de tre kårerna. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter.

Du kan också delta i eller vara med och arrangera olika evenemang och aktiviteter eller få hjälp att hitta eller bilda en kårförening för dina intressen.

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren för dig som studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Fakultetsföreningar

Studenter som förbereder fest. Foto: Humanistiska föreningen

Vid Stockholms universitet är det i fakultetsföreningarnas lokaler som studentpubarna håller till. En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning.

Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten:

• Juridiska föreningen
• Humanistiska föreningen
• Naturvetenskapliga föreningen
• Samhällsvetenskapliga föreningen
• Föreningen ekonomerna

Förutom att fakultetsföreningarna driver studentpubar så anordnar de olika typer av aktiviteter, allt från sittningar och andra fester till arbetsmarknadsdagar och fotbollsturneringar.

Kårföreningar

Kårorkester spelar utanför Studenthuset. Foto: Niklas Björling

Det finns 40 olika kårföreningar vid Stockholms universitet. Kårföreningarna är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden, exempelvis musik, teater, ledarskap, politik eller film. Genom Stockholms universitets studentkår kan engagera dig i eller bilda en kårförening.

Studentråd

Studenter som diskuterar. Foto: Viktor Gårdsäter

Studentråden består av studenter vid samma institution eller sektion som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Studentråden påverkar aktivt frågor som rör studenter genom att utse representanter till bland annat institutionsstyrelsen. Dessutom anordnar många studentråd sociala evenemang.

 

Studentjournalistik

Vill du ta del av eller engagera dig i studentjournalistik vid Stockholms universitet? #studietid gör artiklar, poddar, filmer och mycket mer!