Stockholms universitet

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Breddad rekrytering till högskolan är en rättvise- och demokratifråga. Genom breddad rekrytering kan universitetet attrahera potentiella studenter som annars inte skulle ha tagit steget till att studera vid högskolan.

Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Breddad rekrytering bidrar också till att fler perspektiv kommer till uttryck i universitetets utbildningar och forskning, vilket i sin tur främjar kvaliteten inom utbildningen. 

 

Öka elevers kunskap om universitetsstudier

Stockholms universitet bedriver till exempel riktad verksamhet mot skolor för att öka antalet elever som väljer att börja studera på högskolenivå. Skolklasser och grupper från Komvux, Jobbtorg, SFI med flera, är välkomna hit på studiebesök. Vi är även ute och informerar på gymnasieskolor och mässor för att öka elevernas kunskap om hur det är att studera på universitetet.

 

Insatser för lyckade studier

För att få en effektiv breddad rekrytering är det viktigt att de nya studenterna – när de väl börjat studera här – erbjuds möjligheter och stöd att klara av sina studier. Insatser för att öka deras chanser på arbetsmarknaden ingår också i breddad rekrytering.

En student räcker upp handen på en föreläsning Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

Kontakt

Studentavdelningen

E-post: studentavdelningen@su.se

På denna sida