Stockholms universitet logo, länk till startsida

Handledning i studieteknik, akademiskt talande och skrivande

Ta chansen att utvecklas som student och skribent!

På Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet möter du kunniga språkverkstadspedagoger som kan ge dig nya färdigheter och utmaningar i dina studier, ditt sätt att presentera och ditt skrivande. Om du läser vid Stockholms universitet eller Försvarshögskolan är du varmt välkommen att boka handledning.

Studenter i handledning på Studie- och språkverkstaden. Foto: Jens Olof Lasthein
Studenter i handledning. Foto: Jens Olof Lasthein

Otroligt givande! Testade att använda mig av tipsen jag fick och det kändes mycket mer effektivt och smidigare att komma igång med skrivandet och strukturen nu.

 

Boka handledning

Vi erbjuder handledning på svenska och engelska. Om du upplever studiesvårigheter, exempelvis på grund av en varaktig funktionsnedsättning, kan du boka utökad handledning med specialpedagog. Du kan få handledning på distans via e-mötestjänsten Zoom eller på Campus Frescati. Om du framförallt önskar få handledning före ett specifikt datum är det bra att ange att du kan tänka dig distanshandledning, då finns det flest bokningsbara tider. Boka handledning genom att använda något av våra bokningsformulär:

Boka handledning på svenska

Boka handledning på engelska

Boka utökad handledning med specialpedagog

Om bokningsformulären ovan inte fungerar går det också bra att skicka ett mejl till sprakverkstaden@su.se där du svarar på följande frågor:

 • Vilken slags handledning önskar du (svenska/engelska/utökad)?
 • Namn:
 • Mejladress:
 • Telefonnummer:
 • Vilken institution läser du vid?
 • Hur länge har du pluggat?
 • Är svenska ditt modersmål?
 • Har du varit hos oss tidigare? Vem träffade du då?
 • När är din deadline? (Ange inlämningsdatumet):
 • När vill du få handledning? (Ange 2-3 förslag):
 • Var vill du få handledning (distans/Campus Frescati/spelar ingen roll)? Ditt val påverkar antalet tillgängliga tider:
 • Vad vill du ha hjälp med? Med hjälp av det du beskriver kan vi förbereda handledningen:

Om du önskar distanshandledning

För att distanshandledningen ska fungera behöver du ha tillgång till en dator med kamera och mikrofon. Du behöver också ha installerat Zoom i din dator.
Ladda ner e-mötestjänsten Zoom

 

Vad kan du få hjälp med?

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och universitetsskrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla, eller en text du skriver inom ramen för dina studier.

Vi stöttar både nya och erfarna studenter

Kanske vill du ha hjälp att skriva eller komma igång, eller så vill du trimma på dina förmågor och utvecklas vidare. Som ny student är det vanligt att man inte vet hur man ska göra för att hinna läsa all kurslitteratur, eller hur man ska skriva hemtenta. Vi hjälper dig gärna att hitta fungerande strategier eller visa hur ditt skrivande kan bli mer akademiskt. Om du pluggat ett tag och vill utvecklas vidare som student och skribent kan du få hjälp med att få en mer effektiv skrivprocess. Kanske vill du få ett läsarperspektiv på din text och diskutera olika sätt att uttrycka dina idéer på.

Att få återkoppling på en text

Om du vill ha hjälp med en text du skriver så läser vi delar av den, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än ett par sidor åt gången och aldrig uppsatsen i sin helhet. Det är viktigt att du är självständig i ditt skrivande och äger din egen text och din skrivprocess. Vi rättar därför inte texten åt dig, utan ger dig istället verktyg för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Vi ger dig ett läsarperspektiv på texten och konstruktiv kritik. Det innebär att vi synliggör sådant du gjort bra, såväl som sådant som kan utvecklas vidare. Det är dock alltid du som bestämmer över din egen text.

Vi värdesätter samtalet med dig och ger därför bara återkoppling i samband med ett handledningsmöte. Det går inte att be om skriftlig återkoppling via mejl. Ett handledningssamtal pågår i ca 45 minuter och du kan besöka oss ett par gånger per termin, om du så önskar. Eftersom Studie- och språkverkstadens resurser är begränsade och ska räcka till många får du bara ha en handledningstid bokad åt gången.
 

Utökad handledning för dig som upplever studiesvårigheter

Om du upplever studiesvårigheter, till exempel på grund av en varaktig funktionsnedsättning, kan du boka utökad handledning i studieplanering, läsning eller akademiskt skrivande. Då får du träffa en specialpedagog och har möjlighet att få handledning i 60 minuter per gång, om det behövs. 

Periodvis kan det bli kö till den utökade handledningen med en specialpedagog. I sådana fall gör vi vårt bästa för att hitta en handledningstid med en annan erfaren pedagog istället.

Boka utökad handledning med specialpedagog

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning och ansök om särskilt stöd.

 

Drop-in, tisdagar kl. 14–15 under höst- och vårtermin

Varje tisdag kl. 14–15 under höst- och vårterminen är Studie- och språkverkstadens pedagoger redo att ge dig svar på dina korta frågor om studiestrategier och skrivande, eller berätta mer om vad Studie- och språkverkstaden kan göra för dig. Drop-in handledning sker på distans via Zoom eller i rum 226-230, Studenthuset Beta på campus Frescati. Titta gärna förbi!

Se alla tillfällen för drop-in

En snabbhandledning på drop-in varar omkring 15 minuter. För mer omfattande frågor, eller för att utveckla en text du skriver, rekommenderar vi att du bokar ett handledningsmöte istället. Då har vi bättre möjligheter att hjälpa dig att utvecklas som student och skribent.

 

När du vill ha hjälp med studiestrategier


Före mötet

Du bokar handledning med oss ge genom att klicka på länken ovan (Boka …) Du får sedan ett mejl från oss med uppgift om vilken tid du bokats in. Vanligen kommer mejlet inom två arbetsdagar. Inför mötet läser vi din ansökan och vad du skrivit att du vill ha hjälp med.

Om du ska ett möte med oss på distans behöver du ha tillgång till Zoom, på din dator eller din smarta telefon. Om du inte redan har Zoom kan du läsa om hur du laddar ner programmet via Serviceportalen.

Ladda ner e-mötestjänsten Zoom

Om du ska ha ett möte med oss på plats på universitet behöver du komma till Studenthuset i Frescati. Vi sitter på plan 2 (entréplan) i Betahuset. Det är skyltat hela vägen. Kom gärna i god tid. I korridoren finns bänkar att sitta på. När det är dags för mötet kommer handledaren ut och hämtar dig.Under mötet

Mötet tar totalt cirka 45 minuter. Vi börjar med att prata vi om hur det gått för dig tidigare under utbildningen, hur du gör i dag när du pluggar och vad du har för långsiktiga mål. I övrigt lägger vi upp handledningen olika, beroende på vad vi bedömer att just du behöver. Vi diskuterar tillsammans vad som fungerar bra och vad du kan göra annorlunda. Det kan till exempel handla om:


•    hur du planerar din studietid
•    hur du skapar goda vanor
•    hur du sätter upp lämpliga lång- och kortsiktiga mål
•    hur du läser effektivt
•    bästa sättet att anteckna
•    hur du håller motivationen uppe.


Efter mötet

Du får nu tid på dig att arbeta med de delar du behöver förbättra. Ofta bokar vi in ytterligare ett möte för att kunna prata om hur det gått. Du väljer själv om du vill träffa samma handledare igen.


När vill ha hjälp med en text


Före mötet

För att boka handledning med oss klickar du på länken ovan (Boka …) Du får sedan ett mejl från oss med uppgift om vilken tid du bokats in. Vanligen kommer mejlet inom två arbetsdagar. Vi har ofta kö till handledningen. Det är därför viktigt att du är ute i god tid med din bokning och ger oss generöst med förslag på tider när du kan. Tänk också på att du behöver ha tid att arbeta med din text efter vårt möte, före inlämning.

Dagen innan vi ska ses behöver du skicka din text till oss via mejl på sprakverkstade@su.se. Skicka gärna hela texten och eventuell instruktion från din lärare. Du kan också få hjälp med att komma igång med att skriva en text. Då behöver du inte skicka något i förväg.

Om du ska ett möte med oss på distans behöver du ha tillgång till Zoom, på din dator eller din smarta telefon. Om du inte redan har Zoom kan du läsa om hur du laddar ner programmet via Serviceportalen.

Ladda ner e-mötestjänsten Zoom

Om du ska ha ett möte med oss på plats på universitet behöver du komma till Studenthuset i Frescati. Vi sitter på plan 2 (entréplan) i Betahuset. Det är skyltat hela vägen. Kom gärna i god tid. I korridoren finns bänkar att sitta på. När det är dags för mötet kommer handledaren ut och hämtar dig.

Inför mötet läser vi din ansökan och vad du skrivit att du vill ha hjälp med. Sedan läser vi (en del av) din text och bildar oss en uppfattning om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna bli bättre. Vi korrekturläser och rättar inte din text. Den är ju din och du har yttersta ansvaret för den. Däremot visar vi dig hur du själv rättar till eventuella felaktigheter. Eftersom vi inte ska ta över ansvaret för texten, läser vi inte heller hela. I en längre text blir det ofta 2-3 sidor som vi koncentrerar oss på, men max 30 procent av texten. Är texten kort blir det kanske bara en sida som hamnar i fokus. Saker vi tittar på kan till exempel vara:

•    om du gör det som står i instruktionen till din skrivuppgift
•    om texten hänger ihop och har en röd tråd
•    om rätt saker är placerade i rätt avsnitt
•    om du förstått det du läst och kan återge det tydligt
•    om du refererat korrekt
•    om ditt språk är korrekt.

Om du inte kommit igång med att skriva din text ännu kan vi i stället prata om till exempel planering, hur lärarens frågor ska förstås, prokrastinering eller skrivkramp.


Under mötet

Mötet tar totalt ca 45 minuter. Vi börjar med att fråga mer om uppgiften och ditt arbete med den.  Kanske pratar vi också om hur det gått för dig tidigare under utbildningen och vad du har för långsiktiga mål. Sedan pratar vi om texten. Du kanske har direkta frågor som du vill ha svar på. Om inte, kommer vi att styra samtalet utifrån de styrkor och svagheter vi sett i texten. Vårt mål är att du ska få med dig konkreta råd om hur du ska arbeta vidare med ditt skrivande.


Efter mötet

Efter handledningen jobbar du vidare med din text. Om det är en hemtenta eller annan liknande inlämningsuppgift ses vi troligen inte igen för att diskutera just den texten. Däremot är du välkommen tillbaka när du får en ny skrivuppgift. Du har oftast möjlighet att träffa samma handledare igen om du kommer på ytterligare ett besök.

 

När du vill ha utökad handledning

Det finns möjlighet att boka utökad handledning i studieplanering, läsning eller akademiskt skrivande. De handledningarna riktar sig till dig som upplever studiesvårigheter, till exempel på grund av en varaktig funktionsnedsättning. Då får du träffa en specialpedagog och har möjlighet att få handledning i 60 minuter per gång, om det behövs.

Periodvis kan det bli kö till den utökade handledningen med en specialpedagog. I sådana fall gör vi vårt bästa för att hitta en handledningstid med en annan erfaren pedagog istället.


Före mötet

För att boka handledning med oss klickar du på länken (Boka utökad …) ovan. Om du vill ha en texthandledning mejlar du din text till oss på sprakverkstaden@su.se senast dagen före mötet.


Under mötet

Mötet tar totalt cirka 60 minuter. Vi börjar med att prata om hur det gått för dig tidigare under utbildningen, hur du gör i dag när du pluggar och vad du har för långsiktiga mål. I övrigt lägger vi upp handledningen olika, beroende på vad vi bedömer att just du behöver.


Efter mötet

Efter handledningen jobbar du vidare med din text. Om det är en hemtenta eller annan liknande inlämningsuppgift ses vi troligen inte igen för att diskutera just den texten. Däremot är du välkommen tillbaka när du får en ny skrivuppgift. Du har oftast möjlighet att träffa samma handledare igen om du kommer på ytterligare ett besök.

På denna sida